Category: Điện Toán

Trung Cộng Cáo Buộc Microsoft Gây Rối, Bịa Đặt

Bắc Kinh nói Microsoft “gây rối”, “bịa đặt” sau khi hãng này thông báo đã ngăn các cuộc tấn công mạng từ nước ngoài, bao gồm Trung Cộng, nhằm can thiệp bầu cử Mỹ. “Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ…
Sản Phẩm Giá Rẻ Hoặc Miễn Phí Tháng Chín, 2020 – p324530

(TVVN.ORG) Vantrue N1 Pro Mini Dash Cam $52 Dùng phiếu giảm giá KNQT7HDB www.amazon.com/N1-Pro-1920x1080P-Collision-Detection/dp/B07DVF9LKG?tag=cnet-buy-button-20&ascsubtag=ag%3Ab13f6765-e56d-43fe-93cc-d27eec4ea041%7Cvg%3A___VIEW_GUID___%7Cst%3Adtp Xem thêm các sản phẩm miễn phí hoặc giá rẻ tháng Chín, 2020: https://www.tvvn.org/forums/threads/s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-gi%C3%A1-r%E1%BA%BB-ho%E1%BA%B7c-mi%E1%BB%85n-ph%C3%AD-th%C3%A1ng-ch%C3%ADn-2020.87279/
Bản Tin Điện Toán Tháng Tám, 2020 – p324530

(TVVN,org) Làm sao để biết mật mã, tư liệu cá nhân của mình đang bị rao bán trên thế giới ngầm dark web? Với tư liêu các nhân (như Số An Sinh Xã Hôi, trương mục nhà băng…) đạo chích…
Sản Phẩm Giá Rẻ Hoặc Miễn Phí Tháng Tám, 2020 – p324530

Wellue Personal Bluetooth Heart Health Monitor w/ iOS & Android App, PC Software Không tính tiền cước phí. Dùng phiếu giảm giá 4MLI3GKX khi trả tiền,www.amazon.com/gp/product/B084LMYCRB/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1IIPSY28AAM1X&psc=1&tag=pcmagtechdeal-20&ascsubtag=02MB69oWf3bcEAz5UtJGo7i Xem tất cả sản phẩm bán đại hạ giá tháng 8. 2020: https://www.tvvn.org/forums/threads/s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-gi%C3%A1-r%E1%BA%BB-ho%E1%BA%B7c-mi%E1%BB%85n-ph%C3%AD-th%C3%A1ng-t%C3%A1m-2020.87066/
Sản Phẩm Giá Rẻ Hoặc Miễn Phí Tháng Bảy, 2020 – p324530

(TVVN.ORG) Honeywell Table Air Circulator Fan $14.94 https://ihotoffers.com/honeywell-table-air-circulator-fan-33132.html?trk_msg=EDUQD5J4TI94TBSAU6HGV2QOU4&trk_contact=O63LLT1GNLK6NAPQ3SUEKTFROO&trk_sid=EMQJULRVV64UEL762T4K642J34&utm_source=listrak&utm_medium=email&utm_term=https%3a%2f%2fihotoffers.com%2fhoneywell-table-air-circulator-fan-33132.html&utm_campaign=Glass+Coffee+Table+%24161+%7c+Raised+Garden+Bed+%2428+%7c+Outdoor+Swing+Bed+%24379+%7c+LED+Cube+Seat+%2499+%7c+100W+ Đọc thêm các bài viết tại đây: https://www.tvvn.org/forums/threads/s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-gi%C3%A1-r%E1%BA%BB-ho%E1%BA%B7c-mi%E1%BB%85n-ph%C3%AD-th%C3%A1ng-b%E1%BA%A3y-2020.86914/