Category: Kiến Thức Khắp Nơi

Phòng Bệnh Tổng Quát – Đinh Đại Kha

Đại cương  Các phương pháp phòng bệnh kết hợp thành ngành y khoa phòng ngừa và bao gồm nhiều phương tiện giúp chúng ta tránh được những tình huống có hại cho sức khỏe.  Cách phòng bệnh chia ra 2…
Tiếng Việt Trong Nước – Đào Văn Bình

Sở dĩ tôi nói “kinh hoàng” là vì tiếng Việt ngày nay ở trong nước: – Pha tiếng Anh, tiếng Tây ‘ba rọi”.– Dùng quá nhiều tiếng lóng và ngôn ngữ đường phố.– Văn bất thành cú, bất kể văn phạm .– Sáng chế ra…
Đi Bán Muối Là Gì? – Nguyễn Hồ

  Tại sao ngày xưa và cho đến bây giờ thỉnh thoãng ta lại nghe cụm từ “Nó đi bán muối rồi!” để ám chỉ người nào đó đã quá cố, đã chết rồi!?        Thí dụ: – Ông ấy lúc nầy…
Sáng Tác Âm Nhạc – Phạm Đức Thân

Có người cho rằng chỉ cần biết đọc, biết viết là có thể viết văn, làm thơ mặc dù không hay, không có ai đọc. Vd. Con cóc trong hangCon cóc nhẩy raCon cóc ngồi đóCon cóc nhẩy đi….. Tương…
Có Chăng Tình Bạn Khác Phái – Phạm Đức Thân

          Tình bạn thường được hiểu là tương quan giữa hai người cùng phái không có quan hệ tình dục. Tình bạn khác phái đơn thuần là giữa nam và nữ, cũng không có quan hệ tình dục. Phải chỉ…
Vũ Anh Khanh Và Tha La Xóm Đạo – Lê  Thương

    Tha La, trước năm 1975, người dân Miền Nam đã nghe tên nầy qua các bản nhạc “Tha La Xóm Đạo”, “Hận Tha La”, “Vĩnh Biệt Tha La”. Tha La nằm trong vùng Trảng Bàng, nếu bắt đầu đi…