Category: Kiến Thức Khắp Nơi

Stevia là một loại đường tự nhiên trích ra từ một loại rau Stevia rebaudiana Bertoni để thay thế loại đường thông thường cho những người quan tâm đến sức khỏe. Những thành phần hóa của cây rau Stevia là…

… Năm mới lên mười lăm tuổi, người viết đã hát thay cho thân mẫu trong nhiều ban nhạc của các đài phát thanh ở Sài Gòn. Cũng thời gian đó, gia đình dọn từ căn nhà ở đường Phan…

Từ khi vào nghề Y đến nay đã hơn 30 năm, hễ cứ đến ngày này là nhận nhau những lời chúc tụng. Tôi không biết là mình có nên chúc tụng đồng nghiệp và nhận lời chúc tụng của…

1) VỀ TRƯỜNG QUÂN CỤ Vì cứ tưởng mình là sinh viên thuần túy thì sẽ được tiếp tục học hết đại học, không cần phải làm đơn xin hoãn dịch, tôi được gọi nhập ngũ khoá 21 TB Thủ…
Đường Và Các Chất [Cho Vị] Ngọt – lltran

(TVVN.ORG) ​ Để mô tả vị ngọt, ngôn ngữ ta chỉ có vài chữ ngắn gọn “ngọt như đường”, đường cát hay đường phèn chi cũng là một phe “đường”. Một chữ khác đường dùng để chỉ vị ngọt là…