Category: Kiến Thức Khắp Nơi

Tên gọi Sóc Trăng do chữ Srok Kh’leang của tiếng Khmer mà ra. Srok là xứ, cõi, vùng, miền . . . Kh’leang là kho, vựa, chỗ chứa bạc. Srok Kh’leang có nghĩa là “Xứ có kho chứa bạc của…

Cuộc Đấu Tranh Đầu Tiên Đòi Lại Đất Trong Lịch Sử Bang Giao Việt–Trung – Hồ Bạch Thảo [Ask not what your country can do for you—ask what you can do for your country. J.F. Kennedy. Xin đừng hỏi tổ…

M Con cái chăm sóc cha mẹ khi già yếu là bổn phận mà cũng là truyền thống tốt đẹp của dân ta. Tuy vậy chúng ta cũng thường nghe nhiều câu than thở, như: “Bà già tôi hồi này…

(TVVN.ORG) (Robert Mullins International) Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6 tháng 11 vừa qua không làm cho người ta ngạc nhiên lắm. Đảng Cộng Hòa vẫn kiểm sóat Thượng viện và Đảng Dân Chủ trở lại…

San Hậu hay Sơn Hậu là tên một vở tuồng (hát bội) cổ khuyết danh của Việt Nam, ra đời vào khoảng nửa cuối thế kỷ 18, sau được Đào Tấn chỉnh lý. Đây được coi là vở tuồng cung…

Một khi đặt chân đến nước Mỹ, bạn chắc chắn sẽ cần phải sử dụng xe hơi hàng ngày. Ở Mỹ, phương tiện giao thông chính là xe hơi, vẫn có một vài người đi xe motor nhưng chỉ vì…

(TVVN.ORG) Phán quyết về kim cương mới đây của US Federal Trade Commission (FTC) được bá tánh vỗ tay tầm rĩ. Họ cổ võ vì FTC nói rằng loại tinh thể có cùng tính chất hóa học và vật lý…