Category: Kiến Thức Khắp Nơi

(TVVN.ORG) Đôi Lời Phi Lộ: Bất cứ một dân tộc nào nếu đã hình thành một nền văn học, đều có hai loại văn chương bác học và văn chương bình dân. Ngôn ngữ cũng có ngôn ngữ trí thức…

THỰC PHẨM ĐỘNG VẬT = NGUYÊN NHÂN CHÍNH GÂY UNG THƯ, SUY THẬN, TIỂU ĐƯỜNG, ĐỘT QUỴ, VÀ CÁC BỆNH MÃN TÍNH KHÁC VÔ PHƯƠNG CỨU CHỮA Tác giả: Giáo Sư Tiến Sĩ Bác Sĩ Shinya Ông sinh trưởng tại…

NHÂN ĐỌC LẠI BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO: THỦ ĐOẠN HÁN HOÁ CỦA GIẶC MINH Lời nói đầu Sau Tết Nguyên Đán, có nhiều bài viết về văn hoá, được nhiều bạn đọc ủng hộ việc bãi bỏ các hủ tục;…

Chương 18 Hành Trung Doanh của đức ông Hưng Đạo đóng trong một bản người Man Đại Hoàng vùng thượng đạo phủ Thiên Trường. Hành cung của hai vua đặt ở bản bên chỉ cách Hành Trung Doanh chưa đầy…

(TVVN.ORG) Trong Hồ Sơ Velasquez-Rios, Hội Ðồng Kháng Cáo Di Trú đã từ chối việc áp dụng hồi tố Ðiều 18.5(a) của Bộ Luật Hình Sự Tiểu Bang California. Ðiều khoản này nói rằng bản án khả thi tối đa…