Category: Thông Báo

– THỊT Smithfield Farms, là nông trại sản xuất thịt heo lớn nhất ở Mỹ đã được bán cho Trung Cộng! Heo vẫn sẽ được nuôi ở Mỹ nhưng giết mổ và đóng gói ở bên Tàu trước khi được…

Hỏi: Tôi thấy quảng cáo của Center of Medicare and Medicaid trên TV cho biết thẻ Medicare sẽ được đổi mới trong năm 2018. Xin cho biết thẻ này có hình thức và nội dụng ra sao? Lúc nào thẻ…