Category: Thông Báo

Coca Cola là một thức uống nguy hiểm cho cơ thể. Không nên uống Coca Cola để bảo vệ sức khỏe. Coca Cola không phải làm ra để uống mà chỉ để giữ gìn đồ gia vị và những thứ…
Luật Mới Của California 2019

– Tháng 10 năm 2019, toàn California sẽ hủy bỏ “TẠI NGOẠI HẦU TRA” (Bail bond) – nghĩa là tòa án sẽ xem xét nếu tội nặng, gây nguy hiểm cho xã hội thì sẽ ở lại tù chờ ra…

TA VỀ Tô Thùy Yên Ta về một bóng trên đường lớn Thơ chẳng ai đề vạt áo phai Sao bỗng nghe đau mềm phế phủ Mười năm đá cũng ngậm ngùi thay Vĩnh biệt ta-mười-năm chết dấp Chốn rừng…

Được thành lập và hoạt động từ vài tháng qua tại Houston, Texas, nhóm Hiệp Sĩ Houston đã được biết đến như những thanh niên thiện nguyện gốc Việt có tấm lòng nghĩa hiệp, chuyên giúp đỡ đồng hương gặp…