Category: Thông Báo

– THỊT Smithfield Farms, là nông trại sản xuất thịt heo lớn nhất ở Mỹ đã được bán cho Trung Cộng! Heo vẫn sẽ được nuôi ở Mỹ nhưng giết mổ và đóng gói ở bên Tàu trước khi được…

Hỏi: Tôi thấy quảng cáo của Center of Medicare and Medicaid trên TV cho biết thẻ Medicare sẽ được đổi mới trong năm 2018. Xin cho biết thẻ này có hình thức và nội dụng ra sao? Lúc nào thẻ…
Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo USB năm 2017

Trân trọng giới thiệu sản phẩm Đũa Thần Điện Toán USB 64 Gig Duo USB mới nhất của năm 2017. [ecwid widgets=”productbrowser minicart” categories_per_row=”3″ grid=”3,3″ list=”10″ table=”20″ default_category_id=”0″ category_view=”grid” search_view=”list” minicart_layout=”attachToCategories”] Đũa Thần Điện Toán USB 3.0 64 Gig Duo…
Câu Lạc Bộ Aquaponic Quận Cam Họp Tháng Tám 2017

Chủ đề: – Xây dựng một hệ thống Aquaponic (Trần Chí Sĩ) – Tiến triển của một hệ thống Aquaponic sau 12 tháng (Nguyễn Xuân Mai). – Kinh nghiệm đạt được: Loại cây/trái nào phát triển mạnh trong hệ thống…