Category: Tin Hải Ngoại

Trump Cấm Chuyển Tiền Ra Khỏi Hoa Kỳ

Donald Trump ký sắc lệnh cấm chuyển Kiều Hối ra khỏi Hoa Kỳ Theo các hãng tin thông tấn lớn dẫn nguồn tin từ Tòa Bạch Ốc, ngay sau khi ký liên tiếp 2 sắc lệnh về cắt giảm các…
Cai Thầu Từ Thiện – Đỗ Văn Phúc

Hàng triệu năm từ khi có mặt trên trái đất, con người đã phải đương đầu với quá nhiều tai ương. Thiên tai do các biến động của thiên nhiên thì có sức mạnh vạn năng mà dù khoa học…
Cộng Sản Tệ Hại Cỡ Nào – Trần Văn Giang

(TVVN.ORG) Đây là một câu hỏi mà phải mất cả ngày mới có thể trả lời cho đầy đủ… chưa nói đến việc phải trưng bày cho quý vị thấy hình ảnh, âm thanh và “video clips…”. Nếu quý vị…
Cuộc Chiến Sinh Tử – Vũ Linh

Thế giới truyền thông dòng chính sôi sục vì vụ điều tra Nga đã can dự như thế nào vào cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Trong thời gian mấy tháng qua, mở bất cứ tờ báo nào, hay…
Hành Động Nguy Hiễm – Trần Mộng Lâm

Tôi viết bài này với tư cách một Công Dân Thế Giới (citoyen du Monde). Là người điều khiển bộ máy hành pháp Hoa Kỳ, ông Donald Trump vừa có quyết định rút khỏi hiệp ứớc về thời tiết Paris…
Tưởng Niệm Chiến Sĩ VNCH – Mai Thanh Truyết

Cứ đến ngày thứ bảy, chúng tôi, một nhóm người tự nguyện ra Tượng Đài Chiến Sĩ đường Bellaire để nguyện cầu và tỏ lời tri ân các Anh Hùng, Tử Sĩ Việt Nam và Đồng Minh đã hy sinh…
Cuồng Tín – Nguyễn Đạt Thịnh

Cuồng tín có nghĩa là tin tưởng quá đáng, tin đến mức trở thành điên cuồng; 2 chữ ‘cuồng tín’ thường được dùng để chỉ những tín đồ quá khích của một giáo phái, và tín đồ của đạo Cộng…