Category: Tin Hải Ngoại

Điểm Sách: Bia Mộ – AFP & Le Monde

Gần 40 triệu người Trung Quốc đã bị chết đói, hậu quả của chiến dịch Đại Nhảy Vọt do Mao Trạch Đông đưa ra. Nhà báo kiêm nhà sử học Dương Kế Thằng (Yang Jisheng) đã bỏ ra 15 năm…
Ngự Sử Đài Kiểu Mỹ – Sưu  Tầm

Trong số 20 người từng bị Hạ Viện đàn hạch thì phần lớn là quan tòa; 13 người đã bị Thượng Viện xét xử với kết quả 8 người mất chức. Đây chỉ là lần thứ ba có một vị…
Ôn Hoàng Dịch Lệ! – Đoàn Xuân Thu

Nhắc tới Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc thì bà con mình lại nhớ tới bài thơ ‘Hoàng Hạc Lâu’ của Thôi Hiệu, đời nhà Ðường: “Tích nhân dĩ thừa Hoàng Hạc khứ Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu Hoàng…