Category: Tin Hải Ngoại

Còn chưa tới nửa năm nữa là bầu quốc hội giữa mùa, tức là kỳ bầu không có bầu tổng thống. Toàn thể Hạ Viện và một phần ba Thượng Viện bầu lại. 36 thống đốc và hàng ngàn chức…

(TVVN.ORG) Một, thời sự và sự kiện. Chỉ có chiến tranh Mỹ mới có thể ngăn cản Trung Quốc [TQ] độc chiếm Biển Đông. Đó là đại ý của bản văn điều trần của Đô Đốc Philip Davidson được đề…

* Cảm nghĩ của một người vừa đi du lịch xứ Chệt về * Xin chào tất cả các bạn. Tôi vừa đi chơi 2 tuần bên Tàu về. Vâng, tôi vừa thực hiện được ước mơ bấy lâu nay…

Đại học miền Nam trước 1975: Hồi tưởng và nhận định Khi được một thành viên trong Ban Chủ Biên Kỷ Yếu Humboldt 200, Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Xanh, mời viết một bài về đại học miền Nam cho tập…