Category: Tin Hải Ngoại

Mất Chất! – Huy Nguyễn

Khi tôi bắt đầu làm việc cùng các em nghiên cứu sinh của công ty Fujitsu vào năm 1997, cái lo nhất là các em không quen với văn hóa Nhật Bản, cư dân xung quanh sẽ có cái nhìn…
Đạo Đức Của TT Trump – Vũ Linh

Tuần qua, kẻ này đã nhận được một bài viết với cái tựa rất oai là “Giải Mã…” gì gì đó, không phải đánh TT Trump, mà đánh những người ủng hộ TT Trump, dưới khía cạnh mới, gọi là…
Đàn Bà Dễ Có Mấy Tay – Vương Trùng Dương

Thứ Hai, 20/7/2020, trước năm 1975 gọi là Ngày Quốc Hận vì đất nước bị chia đôi 2 miền Nam/Bắc do Cộng Sản gây nên. Hình ảnh đó in trong Tem Thư VNCH, phát hành ngày đầu tiên 20/7/1964. Hôm…
Trung Cộng Đi Tới Đâu Phá Tới Đó –

Lấy Biển Đông làm mở đầu, các nhà ngoại giao Mỹ đã gắn những vấn đề địa phương trong các bài xã luận và cảnh cáo bất kỳ nước nào cũng có thể là nạn nhân kế tiếp cho tình…
Trung Cộng Không Có Truyền Thông – Hà Phạm Phú

Trung Cộng không có phương tiện truyền thông, chỉ có mạng lưới tuyên truyền. Tin được không? Lý Quân là một người làm truyền hình 20 năm ở Trung Cộng đại lục khẳng định vậy. Dưới đây là vài chi…