Category: Tin Việt Nam

Thư Từ Giả Bạn Đọc – Văn Quang

* Ghi chú hình ảnh: (1) Bãi rác Đa Phước ở huyện Bình Chánh, mỗi ngày chôn lấp 5,500 tấn rác. (2) Những con heo nghi nhiễm chất cấm trong lò giết mổ ven biên Sài Gòn. (3) Chương trình…
Ba Ngày – Sưu Tầm

TOÀN BỘ LÃNH THỔ VIỆT NAM ĐÃ AN BÀI!!! (Bài viết của một kỹ sư trong nước) Tôi có ông bạn học hiện làm cấp tướng trong Hải Quân Việt Nam, trong một buổi nhậu bạn bè với nhau cách…
Tôi Rất Sợ Rồi Sẽ Một Ngày – LHD

Tôi rất sợ rồi sẽ một ngày hình Mao Trạch Đông rất to đóng khung thật đẹp treo ở nơi trang trọng nhất trong nhà Những lá cờ nền đỏ, 5 ngôi sao vàng một lớn, bốn nhỏ phần phật…
Những Dự Án Ngàn Tỷ – Văn Quang

Những dự án ngàn tỷ “chết yểu” làm khổ người dân như thế nào? Đã có không biết bao nhiêu “dự án” của các địa phương được các quan ký giấp phép cho xây dựng rồi bỏ hoang khiến đời…
Cộng Sản Tệ Hại Cỡ Nào – Trần Văn Giang

(TVVN.ORG) Đây là một câu hỏi mà phải mất cả ngày mới có thể trả lời cho đầy đủ… chưa nói đến việc phải trưng bày cho quý vị thấy hình ảnh, âm thanh và “video clips…”. Nếu quý vị…
Chính Trị Là Như Thế – Đặng Chí Hùng

Nước Mỹ không “mù”, lãnh đạo Mỹ càng không “mù”. Nhưng tại sao nước Mỹ vẫn cứ để Cộng Sản Việt Nam sống? Đó chính là chính trị. Mỹ đang làm ăn với Tàu Cộng, mà Tàu Cộng đang là…