Category: Tin Việt Nam

Xã hội ta đang diễn ra nhiều hiện tượng kỳ lạ. 1. Đảng Cộng Sản chính thức đưa chủ nghĩa Mác-Lê Nin vào Việt Nam từ 1930 và hơn nửa thế kỷ nay đã được giảng dạy trong các nhà…

Việc báo chí được bật đèn xanh đăng các hồ sơ nhân 40 năm sự kiện 17-2-1979 (Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam) đang được không ít người vỗ tay “hoan hô Tuyên Giáo”. Có người thậm chí “cám ơn…

Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ hy vọng từ 2021, cán bộ, công chức sẽ sống bằng lương. Thì ra từ trước tới nay, các đầy tớ sống bằng khí trời. Hay bằng lý thuyết Mác Lê. Nghe nói uống…

Bà Trịnh Mỹ Út 50 tuổi, sống ở Úc đã 20 năm. Có nghĩa là bà đi khỏi Việt Nam khi mới 30 tuổi. Cũng có nghĩa là bà phơi phới, hội nhập dễ dàng và đã được làm đốc…

Ai liều tảo mộ chiều nay Mà hương tảo mộ bay đầy hoàng hôn Phùng Cung “Vừa rồi tôi có đi Tây Nguyên dự lễ bỏ mả của gia đình ông Y Ngông Niết Đam. Người Eđê có một tục…