Category: Tin Việt Nam

Truyền thông báo chí loan tin rằng cuộc hội thảo với đề tài “1969: Việt Nam Hóa Chiến Tranh, và Những Năm Chuyển Đổi Cuộc Chiến” (1969: Vietnamization and the Year of Transition in the Vietnam War)“ của Trung Tâm…

Năm 2018, số vụ án xâm hại tình dục trẻ em là 1.269 vụ (chiếm 82% so với tổng số vụ xâm hại trẻ em) với 1.233 đối tượng, xâm hại 1.141 em. Trong đó, đã xảy ra 425 vụ…

(Dân Làm Báo) Viết về ngày 30/4/1975 …Khi Cộng quân tiến về Sài Gòn từ hướng Long Khánh, gia đình tôi dắt díu nhau chạy giặc về Thủ Đức trên chiếc xe Lam mui trần do ba tôi làm tài…

Đối với đại đa số người miền Nam ngày 30 tháng 4, 1975 là ngày mất nước. Không chỉ mất miền Nam mà cả toàn thể đất nước ở hai miền Nam và Bắc vào tay những người Cộng Sản.…

Suốt thời gian chiến tranh Việt Nam, cũng như sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, quan điểm cho rằng chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến đã hiện diện trong đầu óc phần đông người ngoại…

“Un mensonge répété dix fois reste un mensonge; répété dix mille fois il devient une vérité – Nói láo mười lần là nói láo, nói láo một vạn lần là thành sự thật.” Mein Kampf – Adolf Hitler (1889-1945) “Plus…