Chỉ cần làm một điều duy nhất sau đây là có thể giúp máy điện toán an toàn hơn – p324530

Chỉ cần làm một điều duy nhất sau đây là có thể giúp máy điện toán an toàn hơn – p324530

(TVVN.ORG) Bọ điện toán đến từ điện thư, từ những trang nhà bất hảo hay những trang nhà đã bị đạo chích điện toán xâm nhập, từ thảo trình miễn phí lấy từ mạng lưới nhện, từ thảo trình “bẻ khóa” (còn gọi là thảo trình “lậu”, không trả tiền). Bọ điện toán gồm nhiều loại: Bọ thả quảng cáo adware, bọ gián điệp đánh cắp tài liệu spyware, bọ tống tiền ransomware, bọ hù dọa scareware…. Thứ nào cũng làm hại máy và hại túi tiền của nạn nhân.

Với kiến thức điện toán giới hạn, đa số nạn nhân không biết cách phòng ngừa bọ điện toán. Chỉ cần làm một điều duy nhất sau đây thì máy sẽ đuợc an toàn hơn: Thay đổi trương mục được dùng trên máy khi vào mạng lưới nhện.

Windows XP, Windows Vista, Windows 7:

Mỗi máy có một trương mục chính, gọi là trương mục quản lý (Administrator hay còn gọi tắt là Admin). Trương mục quản lý có quyền hạn tuyệt đối trên máy. Admin có quyền cài thảo trình vào máy hay xóa thảo trình trong máy, thay đổi cách vận hành của máy, thay đổi mật mã và quyền hạn của các trương mục khác.

Mỗi máy có thể có nhiều trương mục giới hạn gọi là trương mục dành cho khách (Guest Account), có quyền sử dụng máy nhưng không có quyền thay đổi những điểm chính trên máy hay cài hoặc xóa thảo trình do Admin gắn vào máy. Hệ thống điều hành Windows trước và sau thời Windows 10 đều có trương mục dành cho khách.

Windows 8.1 và Windows 10:

Có hai loại trương mục quản lý khác nhau:

– Một trương mục quản lý máy (Local Account), tương tự như trương mục quản lý Admin của các thế hệ Windows trước đây.

– Một trương mục quản lý máy và quản lý luôn cả các trương mục có với Microsoft (hộp thư điện tử Hotmail hay Outlook, Live, kho lưu trữ tập trung…). Trương mục này gọi là trương mục nối kết chặt chẻ với Microsft (Microsoft Account).

Khi lên mạng lưới nhên, ĐỪNG dùng trương mục quản lý Admin. Dùng trương mục giới hạn để dạo chơi mạng lưới nhện có điểm lợi là máy sẽ báo động (qua việc xin phép đuợc gắn thảo trình vào máy, yêu cầu người sử dụng cung cấp mật mã của trương mục quản lý) nếu bọ điện toán muốn âm thầm hay cường hành xâm nhập vào máy.

Share this post