Chiếu Khán Đầu Tư EB5 Trong Năm 2018 – Lê Minh Hải

Chiếu Khán Đầu Tư EB5 Trong Năm 2018 – Lê Minh Hải

(TVVN.ORG) (Robert Mullins International) Có hai điều chắc chắn xảy ra với chương trình đầu tư EB5:

Thứ nhất – Chương trình này sẽ không chấm dứt.

Thứ hai – Những điều lệ sẽ thay đổi trong năm 2018.

Và có hai điểm chưa chắc chắn:

– Thứ nhất – Liệu những sự thay đổi sẽ phát xuất từ Quốc Hội Hoa Kỳ hay từ Sở Di Trú USCIS?

– Thứ hai – Khi nào những điều lệ mới của Sở Di Trú có hiệu lực và thời gian gia hạn bao lâu?

Luật mới ra sao?

Tòa Bạch Ốc đang ở vào giai đoạn cuối của việc duyệt xét những điều lệ mới về chương trình EB5. Hành pháp Trump đã đẩy chương trình đầu tư này nhanh hơn dự tính.

Điều lệ EB5 mới sẽ cho phép các nhà đầu tư vẫn giữ được ngày ưu tiên nếu họ thay đổi từ dự án này sang dự án khác, và điều lệ mới sẽ tăng số tiền đầu tư và tập trung quyền quyết định về Những Vùng Việc Làm Đáng Quan Tâm cho Sở Di Trú.

Tại sao những việc này lại xảy ra bây giờ?

Hành pháp Trump đang hành động nhanh lẹ về điều luật này. Chương trình đầu tư EB5 có vẻ được ông Trump rất ưa chuộng; điều này ai cũng thấy là con rể của ông rất cần các nhà đầu tư EB5.

Tuy nhiên, hành pháp Trump nói rằng họ tập trung vào việc tạo công ăn việc làm tại Hoa Kỳ và họ thấy rằng EB5 là một chương trình tạo ra việc làm. Tòa Bạch Ốc có vẻ như muốn đặt chương trình EB5 trong một kế họach di trú mới và thấy rằng điều lệ mới là một cách bảo đảm tương lai cho chương trình EB5.

Tòa Bạch Ốc công khai cho thấy họ đang mời mọc Quốc Hội Hoa Kỳ hành động trên những điều lệ mới của chương trình EB5.

Quốc hội sẽ hành động về vấn đề gì?

Một số dân biểu đảng Dân Chủ muốn đặt cả hai chương trình DACA và EB5 trong cùng một dự luật vào đầu năm 2018. Điều có thể cho thấy chương trình DACA có ưu tiên cao hơn chương trình EB5. Và điều có thể xảy ra là Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ không thay đổi các điều luật về EB5 cho đến khi chương trình DACA được giải quyết. Chương trình DACA được thành lập dưới thời của Tổng Thống Obama nhằm trợ giúp những thanh thiếu niên được đưa đến Hoa Kỳ bất hợp pháp từ thơ ấu.

Cũng có thể ngành kinh doanh EB5 sẽ phải sống với những điều lệ mới của Sở di trú vào tháng 2 năm 2018 sắp tới cho năm 2018 và sau đó, mà không có luật mới nào từ Quốc hội. Nhưng điều rõ ràng là sẽ không xảy ra việc chấm dứt chương trình đầu tư EB5.

Thời gian gia hạn 60 ngày bao giờ có hiệu lực?

Khi những điều lệ mới EB5 được Sở Di Trú USCIS phổ biến vào tháng Hai tới, nhiều phần sẽ có 60 ngày gia hạn trước khi luật có hiệu lực. Điều này, một phần là muốn để Quốc Hội Hoa Kỳ hành động, và một phần là cho phép chương trình EB5 thay đổi những giấy tờ cần thiết.

Thời Gian Gia Hạn có thể không gây hứng thú cho người Trung quốc vì họ đang phải chờ đợi quá lâu trong một danh sách đầu tư khá dài. Tuy nhiên, một khi những điều lệ mới được Sở di trú phổ biến, Thời Gian Gia Hạn được xác nhận, giới đầu tư Ấn Độ và Việt Nam sẽ gia tăng khá nhiều và có thể tăng từ 500 đến 1000 vụ đầu tư trong thời gian gia hạn này.

Những thay đổi về EB5 từ Quốc Hội Hoa Kỳ

Hiện nay, chúng ta chỉ có thể đóan về những sự thay đổi sau cùng mà quốc hội sẽ làm. Điểm chính là sự thay đổi của quốc hội về vốn đầu tư có thể thấp hơn luật mới của Sở Di Trú. Quốc hội có thể tăng mức vốn tối thiểu từ 500 ngàn Mỹ Kim lên 925 ngàn Mỹ Kim cho chương trình đầu tư Trung Tâm Vùng và tăng 1 triệu 250 ngàn cho các kế họach đầu tư ở những nới KHÔNG nằm trong Những Vùng Việc Làm Đáng Quan Tâm.

Điểm quan trọng khác là bất cứ sự thay đổi nào từ Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ thay thế bất cứ luật nào từ Sở Di Trú.

Những thay đổi về EB5 từ Sở Di Trú.

Những thay đổi này đã được phổ biến. Có thể có một vài thay đổi vào phút chót trước ngày 18 tháng Hai, 2018, nhưng cho đến nay có vẻ như Sở Di Trú muốn tăng vốn đầu tư tối thiểu từ 500 ngàn Mỹ Kim lên 1 triệu 350 ngàn cho Những Vùng Việc Làm Đáng Quan Tâm, và vốn đầu tư tối thiểu ở những vùng khác tăng lên 1 triệu 800 ngàn Mỹ Kim.

Ngày Gia Hạn của Sở Di Trú

Mặc dù chưa chính thức công bố, các nhà đầu tư có thể có ngày gia hạn cho đến 18 tháng Tư, 2018 trước khi những điều lệ mới của Sở Di Trú có hiệu lực.

Kết luận:

Không ai nghĩ rằng chương trình đầu tư EB sẽ chấm dứt. Đầu tư ngoại quốc và tạo việc làm ở Hoa Kỳ luôn luôn được hoan nghênh. Chắc chắn sẽ có những thay đổi về luật lệ, nhưng sẽ chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đối với những nhà đầu tư giàu có.

Hỏi Đáp Di Trú

– Hỏi: Vai trò của Sở di trú về việc quyết định Những Vùng Việc Làm Đáng Quan Tâm ra sao?

– Đáp: Những Vùng Việc Làm Đáng Quan Tâm (tức Targeted Employment Areas – viết tắt là TEA), là những vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao. Dự án EB5 trong những vùng này có mức đầu tư tối thiểu ít hơn. Cho đến nay, mỗi tiểu bang quyết định những vùng nào có tỷ lệ thất nghiệp cao. Nhưng với luật mới sau này, Sở Di Trú sẽ quyết định điều này.

– Hỏi: Nếu luật mới của Sở Di Trú có hiệu lực vào ngày 18 tháng Hai, 2018, và có Thời Gian Gia Hạn là 60 ngày, những luật lệ hiện nay sẽ vẫn được tiếp tục không?

– Đáp: Trong Thời Gian Gia Hạn, những luật lệ hiện nay sẽ vẫn còn hiệu lực. Điều này có nghĩa là vốn đầu tư tối thiểu là 500 ngàn Mỹ Kim sẽ vẫn được chấp nhận trong Thời Gian Gia Hạn 60 ngày.

– Hỏi: Hiện có 10.000 chiếu khán (visa) được cấp mỗi năm. Điều này có nghĩa là sẽ có 10.000 nhà đầu tư có thể có chiếu khán này?

– Đáp: Luật của Sở Di Trú nói rằng người đầu tư và các thành viên trong gia đình được đi theo phải có mỗi người một chiếu khán riêng biệt. Nếu người đầu tư mang theo người phối ngẫu và hai con đến Hoa Kỳ, có nghĩa là 4 chiếu khán trong số 10.000 chiếu khán sẽ được sử dụng. Tuy nhiên, nếu Sở Di Trú cho phép một chiếu khán EB5 được dùng cho cả gia đình thì số nhà đầu tư hợp lệ sẽ gia tăng. Vấn đề này vẫn đang còn được thảo luận.

Share this post