Chợ Nữ Hoàng Victoria tại Melbourne, Úc Châu – Sưu Tầm

Chợ Nữ Hoàng Victoria tại Melbourne, Úc Châu – Sưu Tầm

Được xem là thánh địa của các loại nông sản tươi ngon được cung cấp trực tiếp từ những nông trại nước Úc, chợ Vic ở Melbourne (tên thường gọi của chợ Queen Victoria) là một trong những phiên chợ nông sản lâu đời nhất thế giới và là chợ trời lớn nhất ở Nam bán cầu.

Share this post