Cơ Hội Học Hỏi Thêm về Luật Thuế Liên Bang và Giúp Đỡ Nhiều Người Khác

Cơ Hội Học Hỏi Thêm về Luật Thuế Liên Bang và Giúp Đỡ Nhiều Người Khác

Mùa thuế lại đang lại về. Sở Thuế Vụ Liên Bang Hoa Kỳ (IRS) trong chương trình hợp tác với các tổ chức tư nhân khác cần sự giúp sức của nhiều tình nguyện viên biết hai ngôn ngữ Việt – Anh để cùng hỗ trợ người thọ thuế trong công tác khai và lập hồ sơ thuế lợi tức cá nhân. Tình nguyện viên sẽ có thêm cơ hội tìm hiểu luật thuế vụ Liên Bang và giúp đỡ người khác khi dành một chút thời gian tham gia chương trình khai thuế của chúng tôi.

Trong năm vừa qua, theo thống kê, chương trình khai thuế miễn phí của IRS đã giúp lập 5, 141 hồ sơ thuế miễn phí cho người thọ thuế Việt Nam không thông thạo tiếng Anh. Với sự giúp đỡ của quý vị, số người được phục vụ chắc chắn sẽ nhiều hơn.

Chương trình VITA hoàn toàn do các tình nguyện viên trong cộng đồng đảm trách và chương trình cố vấn thuế vụ cho người cao niên TCE cung cấp dịch vụ khai thuế miễn phí cho người thọ thuế cá nhân và người cao tuổi có lợi tức thấp (thường từ $50,000 trở xuống) và người này thường không thể tự khai thuế cho mình. Hầu hết các điểm khai thuế miễn phí thuộc hai chương trình VITA và TSE này đều sử dụng máy điện toán để khai và chuyển hồ sơ thuế đến Sở Thuế Vụ qua mạng điện tử; người thọ thuế được giúp đỡ qua các chương trình này không phải trả lệ phí (free electronic filing). Các trung tâm khai thuế này thường đặt văn phòng tại các địa điểm công cộng như trường học, nhà thờ, chùa, thư viện, các trung tâm sinh hoạt cộng đồng hoặc tại các trung tâm thương mại. Năm nay, sẽ có khoảng 12,200 điểm giúp khai thuế miễn phí ở nhiều tiểu bang khác nhau, cung cấp các dịch vụ thuế cho người thọ thuế bao gồm các đồng hương Việt Nam. Trong số này, 7,000 địa điểm thuộc chương trình AARP của Hiệp Hội Hưu Trí, một thành viên trong chương trình TCE.

Sẽ có hơn ba triệu người thọ thuế lập hồ sơ thuế qua sự giúp đỡ của tình nguyện viên thuộc các chương trình VITA/TCE. Các tình nguyện viên này góp một phần không nhỏ vào các sinh hoạt cộng đồng, và phần giá trị nhất là thời gian quý báu của họ. Đối với những người lần đầu tiên tham gia các chương trình khai thuế miễn phí thiện nguyện này, cảm xúc và ý nghĩ của họ đi từ ngạc nhiên: “Tôi chẳng hề nghĩ rằng giúp khai thuế cho người khác lại thú vị như vậy!”… đến nhận xét: “Nhiều người trong chúng ta thật muốn nín thở khi họ phải trả thù lao cao cho các dịch vụ khai thuế giúp lập hồ sơ thuế cho họ. Công tác này thật tuyệt!!” Và đối với những người đã từng tham gia chương trình hỗ trợ khai thuế trong sinh hoạt cộng đồng, tất cả đều nhìn nhận một điều: Ai cũng muốn trở lại giúp trong năm tới.

Việc huấn luyện và cung cấp kỹ năng khai thuế cho các thiện nguyện viên do IRS đảm trách. Để nhận được giấy chứng nhận khả năng này các tình nguyện viên phải trải qua một kỳ thi và đạt đủ điểm tiêu chuẩn. Các văn phòng khai thuế miễn phí thường hoạt từ đầu tháng Hai đến giữa tháng Tư và các tình nguyện viên thường góp mỗi tuần bốn giờ làm việc trong chương trình này.

Trở thành chuyên viên khai thuế thiện nguyện chỉ là một trong nhiều cơ hội phục vụ cộng đồng. Nếu quý vị và các bạn muốn góp phần mình vào việc giúp đỡ nhiều người khác, quý vị cũng có thể làm những công tác hành chánh tại các trung tâm này. Qua công tác hành chánh, quý vị có thể giúp người thọ thuế trả lời những câu hỏi đơn giản liên quan đến hồ sơ thuế của họ, hay giúp họ trả lời những câu hỏi khác trên các văn bản yêu cầu của các trung tâm khai thuế. Công tác này đòi hỏi quý vị có cử chỉ thân thiện với gương mặt niềm nở khi tiếp xúc với khách hàng của trung tâm là người thọ thuế. Nói chung, những người phụ trách công việc tiếp đón khách hàng (screener) không cần phải học để hiểu luật thuế, hay để đạt điểm thi, trừ khi những người này muốn học để có thể trả lời được những câu hỏi liên quan đến thuế.

Bằng nhiệt tình đóng góp hãy tham gia vào chương trình giúp khai thuế của cộng đồng! Thông tin liên quan đến các tổ chức VITA/TCE có thể tìm thấy trên mạng điện tử tại địa chỉ www.irs.gov hoặc www.aarp.org/taxaide.org. Quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi qua điện thoại số (800) 829-1040.

Share this post