Công Bố Kết Quả Giải Nhân Quyền Việt Nam 2016 – Nguyễn Bá Tùng

Công Bố Kết Quả Giải Nhân Quyền Việt Nam 2016 – Nguyễn Bá Tùng

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi gặp gỡ giới truyền thông do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam tổ chức để công bố Kết Quả Giải Nhân Quyền Việt Nam 2016 tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu, 14550 Magnolia St #204, Westminster, CA 92683
lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật, ngày 13 tháng 11 năm 2016.

Chúng tôi rất mong ước được đón tiếp và hàn huyên với quý vị về công việc đấu tranh nhân quyền cho đồng bào ở quê nhà trong dịp nầy.
Trân trọng kính mời

Nguyễn Bá Tùng, DPA
Trưởng Ban Phối Hợp

Share this post