Đại Tá Gốc Việt Đoàn T Thắng, Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn 18 Không Quân Hoa Kỳ tại Nhật Bản – Nguyễn Quân

Đại Tá không quân Hoa Kỳ Đoàn Thắng “Tom” (Ảnh của kadena.af.mil)

Đại tá không quân Hoa Kỳ Đoàn Thắng “Tom” được thăng cấp đại tá ngày 1 tháng 7 năm 2017. ông hiện đang chỉ huy liên đoàn 18 yễm trợ phi hành, đồn trú tại căn cứ không quân Kadena Nhật Bản, liên đoàn 18 là một đơn vị có cấp số lớn trong không quân Hoa Kỳ. Ông trực tiếp quản lý ngân sách 450 triệu mỹ kim, với quân số 4200 sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ và nhân viên dân sự phục vụ trong 5 phi đoàn. Ngoài ra, liên đoàn 18 yễm trợ phi hành còn chịu trách nhiệm cho hoạt động của trung tâm giải trí Okuma tại OKINAWA, cùng với trung tâm giải trí Không quân tại Hawaii.

Đại tá Đoàn Thắng gia nhập không quân qua chương trình huấn luyện sĩ quan trừ bị không quân ( Air Force Reserve Officer Training Corps program ) tại đại học Arizona State University, sau thời gian thụ huấn ông tốt nghiệp văn bằng cử nhân khoa học địa lý và mang cấp bậc thiếu úy năm 1996.
Đại tá Đoàn Thắng đã từng đảm nhận nhiều chức vụ trong các đơn vị không quân như: Sĩ quan vận chuyển và tiếp liệu của không lực Thái Bình Dương; Sĩ quan bộ chỉ huy không vận của bộ tư lệnh vùng Trung Đông; Sĩ quan bộ tư lệnh không quân; Sĩ quan bộ chỉ huy huấn luyện và đào tạo không quân; Sĩ quan không quân Hoa Kỳ tại Châu Âu; Sĩ quan bộ chỉ huy vận chuyển và bộ tư lệnh hành quân đặc biệt không quân; Chỉ huy trưởng liên đoàn 18 yễm trợ phi hành, đồn tại căn cứ không quân Kadena Nhật Bản từ 18 tháng 7 năm 2018 đến nay.

Học vấn:

-Cử nhân khoa học địa lý, đại học Arizona State University năm 1996.
-Thụ huấn khóa học sĩ quan không vận năm 1997.
-Thụ huấn khóa học không vận trong chiến trận năm 2001.
-Thụ huấn trường sĩ quan phi đoàn năm 2002.
-Văn bằng cao học khoa học nhân văn, đại học University of Oklahoma năm 2003.
-Thụ huấn trưởng cao đẳng chỉ huy và tham mưu không quân năm 2010.

-Thụ huấn khóa học quản lý cung cấp, đại học Pennsylvania State University 2011.

-Thụ huấn hàm thụ trường cao đẳng không quân (Air War College) năm 2013.

Huy chương:

Trong suốt thời gian phục vụ không quân, đại tá Đoàn Thắng được ân thưởng các loại huy chương cáo quý như:

Bronze Star
Defense Meritorious Service Medal with oak leaf cluster
Meritorious Service Medal with three oak leaf clusters
Air Force Commendation Medal with two oak leaf clusters
Air Force Achievement Medal

Đại Tá Đoàn T Thắng là 1 trong 24 đại tá Không Quân Hoa Kỳ gốc Việt. 19 vị đương nhiệm, 4 vị đã hồi hưu và 1 vị đã qua 

Share this post