Dân Biểu Mỹ Kêu Gọi Không Tái Đàm Phán Việc Trục Xuất Người Gốc Việt Tị Nạn Phạm Tội Ở Mỹ – RFA

Một liên minh gồm 26 dân biểu Hoa Kỳ do ông Alan Lowenthal đứng đầu vào ngày 13 tháng 12 có thư gửi Tổng Thống Mỹ Donald Trump, bộ trưởng Ngoại Giao và bộ Trưởng Nội An nước Mỹ kêu gọi cần duy trì bảo vệ như hiện nay cho những người gốc Việt tị nạn và phạm luật có nguy cơ bị trục xuất về lại Việt Nam.

Trong thư gửi cho tổng thống cũng như hai bộ trưởng chính phủ Hoa Kỳ như vừa nêu, các vị dân biểu Hoa Kỳ đặc biệt nhấn mạnh đến việc tôn trọng cam kết trong Bản Ghi Nhớ là không trục xuất những người Việt đến Mỹ trước năm 1995.

Bản Ghi Nhớ được ký năm 2008 dưới thời Tổng Thổng George W. Bush; trong đó không có nêu ra thỏa thuận giữa hai phía liên quan biện pháp trục xuất bất cứ công dân Việt Nam nào đến Hoa Kỳ trước thời điểm ngày 12 tháng 7 năm 1995. Điều này là theo tình trạng pháp lý trước đây của hai quốc gia.

Ngay cả đối với những người Việt đến Mỹ sau thời điểm ngày 12 tháng 7 năm 1995 thì vẫn có cam kết cứu xét đến yếu tố nhân quyền, tình trạng đoàn tụ gia đình, và hoàn cảnh của từng người nằm trong diện phải bị trục xuất.

Thư được gửi đi sau khi có tin chính quyền của Tổng Thống Donald Trump đảo ngược quyết định và muốn trục xuất những người gốc Việt đến Hoa Kỳ và phạm tội trên đất Mỹ.

AFP có một phóng sự về những người bị Hoa Kỳ trục xuất về lại Việt Nam cho thấy hoàn cảnh họ gặp nhiều khó khăn vì không có công ăn việc làm, bị chia cách với người thân tại Mỹ và gia đình ở Hoa Kỳ phải chu cấp tài chính cho họ…

Share this post