Đảng Cộng Hòa Wisconsin: Đạo Chích Điện Toán Đã Đánh Cắp $2,3 Triệu Từ Quỹ Tái Tranh Cử Của Trump – TH

Đảng Cộng Hòa Wisconsin: Đạo Chích Điện Toán Đã Đánh Cắp $2,3 Triệu Từ Quỹ Tái Tranh Cử Của Trump – TH

Đảng đã nhận thấy hoạt động đáng ngờ vào ngày 22 tháng 10 và đã liên lạc với FBI vào thứ Sáu, chủ tịch Đảng Cộng hòa Andrew Hitt cho biết.

Hitt cho biết FBI đang điều tra. Phát ngôn nhân của FBI, Leonard Peace, đã không trả lại ngay bình luận.

Hitt nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa, RPW hiện đang gặp bất lợi khi số tiền đó đã biến mất. Ông nói, đảng và chiến dịch cần tiền trong cuộc đua để đưa ra quyết định nhanh chóng.”

Hitt cho biết các tin tặc đã có thể thao túng hóa đơn từ bốn nhà cung cấp được trả tiền để gửi thư trực tiếp cho các nỗ lực tái tranh cử của Trump và cung cấp tài liệu ủng hộ Trump như mũ có thể được trao cho những người ủng hộ. Hitt cho biết các hóa đơn đã bị thay đổi nên khi bên đó thanh toán, số tiền sẽ được chuyển đến tay tin tặc thay vì nhà cung cấp.

Hitt cho biết có vẻ như cuộc tấn công bắt đầu như một nỗ lực lừa đảo.

Trump đã giành được Wisconsin với ít hơn 23.000 phiếu bầu vào năm 2016 và nó vẫn là một bang xoay trục quan trọng trong năm nay. Trump đã lên kế hoạch cho chuyến thăm thứ ba của mình đến tiểu bang trong một tuần vào thứ Sáu. Đảng Dân chủ Joe Biden cũng đã lên kế hoạch vận động tranh cử tại Wisconsin vào thứ Sáu.

Share this post