Đang dùng phiên bản lậu của Windows 7 hay 8.1? Microsoft sẵn sàng tha thứ – p324530

Đang dùng phiên bản lậu của Windows 7 hay 8.1? Microsoft sẵn sàng tha thứ – p324530

(TVVN.ORG) Hiệp Hội BSA (Business Software Alliance) cho biết vào năm 2010 cứ mỗi 10 thảo trình được dùng trên máy chạy hệ thống điều hành Windows thì có 4 là thảo trình “bẻ khóa” (lậu).

Microsoft muốn biến những người dùng hệ thống điều hành Windows lậu thành khách hàng “hoàn lương”, nhất là người đang sống tại Hoa Lục vì số người xài hệ thống điều hành Windows lậu cao đến khủng khiếp.

Forgive

Nếu Microsoft khám phá ra người dùng đang xài hệ thống điều hành lậu, người dùng sẽ có cơ hội “hoàn lương” qua việc đơn giản chấp nhận lời mời của Microsoft như hình trên đây.

Microsoft sẽ thông báo thêm chi tiết về chương trình “hồi chánh” này sau.

Share this post