Đơn I-601A: Xin Ân Xá Cư Ngụ Bất Hợp Pháp Tại Hoa Kỳ – Lê Minh Hải

(TVVN.ORG) (Robert Mullins International) Nếu quý vị đang ở Hoa Kỳ và đơn bảo lãnh xin chiếu khán di dân đã đáo hạn, quý vị có thể nộp đơn xin Thẻ Xanh ngay nếu quý vị đang hiện diện ở Hoa Kỳ hợp pháp. Bất cứ ai không còn diện cư trú hợp lệ sẽ không còn hợp lệ để xin Thẻ Xanh khi đang ở Hoa Kỳ. Một số người ở trong diện cư trú không còn hợp lệ vì họ đã ở quá hạn chiếu khán (visa) du lịch; một số người khác ở trong diện cư trú không hợp lệ vì đã nhập cảnh Hoa Kỳ bất hợp pháp và đang sống như một ngoại kiều không có giấy tờ hợp lệ.

Điều này có nghĩa là, nếu muốn xin quy chế thường trú nhân, đương đơn không còn diện cư trú hợp lệ sẽ phải rời khỏi Hoa Kỳ và nộp đơn xin chiếu khán di dân tại một Tòa Lãnh Sự Mỹ ở ngoài Hoa Kỳ. Nhưng điều này có thể làm cho nhiều người gặp rắc rối nếu họ đã từng ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 6 tháng. Nếu quý vị rời Hoa Kỳ sau khi sống ở đây bất hợp pháp trên 6 tháng, quý vị sẽ bị cấm nhập cảnh 3 năm. Nếu ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên một năm, quý vị sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ 10 năm và sau đó mới có thể xin tái nhập cảnh. Vì thế, quý vị sẽ ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan: Quý vị cần rời khỏi khỏi Hoa Kỳ để nộp đơn xin chiếu khán di dân, nhưng nếu quý vị rời đi, quý vị không thể tái nhập cảnh trong ba năm, hoặc 10 năm. Liệu có giải pháp nào cứu vãn không? Câu trả lời là Có.

Trước khi rời Hoa Kỳ, quý vị phải nộp đơn I-601A cho Sở Di Trú để xin miễn hình phạt cấm nhập cảnh 3 năm, hoặc 10 năm. Nếu đơn I-601A được chấp thuận, quý vị có thể thoải mái rời Hoa Kỳ và nộp đơn xin chiếu khán di dân tại Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ.

Khi nộp đơn I-601A cho Sở Di Trú, quý vị cần giải thích: (a) Tại sao vấn đề sẽ trở thành vô cùng khó khăn nếu quý vị phải ở Việt Nam không có thân nhân ở Hoa Kỳ, và (b) Tại sao vấn đề sẽ trở thành vô cùng khó khăn nếu người thân ở Hoa Kỳ phải về Việt Nam sống với quý vị. Giải thích lý do tại sao lại trở thành vấn đề vô cùng khó khăn là phần quan trọng nhất trong đơn I-601A xin miễn sự vi phạm.

Chúng tôi xin duyệt lại một vài hồ sơ của văn phòng Robert Mullins International vừa được chấp thuận: Trong hồ sơ đầu tiên, một thanh niên đến Hoa Kỳ với chiếu khán du lịch và với ý định sẽ xin Thẻ Xanh sau khi đến nơi. Mẹ của anh là một thường trú nhân đã nộp đơn bảo lãnh cho anh và anh hợp lệ để xin quy chế thường trú nhân dù là ở Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ hoặc là với Sở Di Trú ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi anh đến Hoa Kỳ thì tình trạng sức khỏe của mẹ vô cùng xấu. Anh quên luôn vấn đề Thẻ Xanh của anh và sống ở Hoa Kỳ hơn một năm để giúp mẹ phục hồi sức khỏe. Dĩ nhiên, chiếu khán du lịch của anh đã hết hạn và khi diện cư ngụ của anh quá hạn ở Hoa Kỳ, anh không thể nộp đơn xin Thẻ Xanh được. Giải pháp duy nhất là anh nộp đơn I-601A với lời giải thích và bằng chứng cho thấy tình trạng sẽ xảy ra vô cùng khó khăn cho mẹ của anh nếu anh phải để người mẹ bệnh tật một mình và trở về Việt Nam trong 10 năm. Và dĩ nhiên, với tình trạng sức khỏe của người mẹ, bà không thể nào trở về Việt Nam sống với con trai mình. May mắn thay, Sở Di Trú thông cảm vấn đề này và đã chấp thuận đơn I-601A xin miễn sự vi phạm cư ngụ quá hạn. Người con trai đã trở về Việt Nam phỏng vấn và được Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn cấp chiếu khán và đã trở lại Hoa Kỳ giúp người mẹ phục hồi sức khỏe.

Trong một hồ sơ thành công khác. Một phụ nữ Việt Nam đã có quốc tịch Hoa Kỳ và đã kết hôn với một người đàn ông đến từ Mễ Tây Cơ. Anh đã sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ trên 15 năm. Văn phòng chúng tôi đã giúp anh nộp đơn I-601A xin miễn vi phạm ở quá hạn. Trong hồ sơ này, nếu anh phải ở Mễ Tây Cơ 10 năm vì bị cấm nhập cảnh, điều này sẽ trở thành vấn đề vô cùng khó khăn khi phải lìa xa vợ. Tương tự, điều kiện ở Mễ Tây Cơ bất ổn hoặc nguy hiểm. Điều hiển nhiên cho thấy người vợ Việt Nam có quốc tịch Mỹ sẽ phải sống trong tình trạng vô cùng khó khăn nếu cô ta phải chuyển chỗ ở sang Mễ Tây Cơ sinh sống với chồng. Cô không biết nói tiếng Tây Ban Nha, chưa từng sống ở Mễ Tây Cơ và không thể làm việc ở nước này. Trong tình trạng này, Sở Di Trú cũng thấy tình trạng sẽ xảy ra vô cùng khó khăn nếu đơn xin miễn vi phạm không được chấp thuận. Vì thế, người chồng công dân Mễ Tây Cơ đã có thể trở về quê hương để xin chiếu khán di dân tại Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ. Anh được chấp thuận và nay đã trở về Hoa Kỳ sống hạnh phúc như một thường trú nhân với vợ của mình. Hai vợ chồng đã tham dự một buổi hội thoại Radio với văn phòng chúng tôi vào ngày 21 tháng 2, 2018 và chương trình này đang cài đặt trên Facebook.com/rmiodp.

Ban đầu, đương đơn xin miễn vi phạm phải chứng minh tình trạng vô cùng khó khăn xảy ra cho người hôn phối hoặc cha mẹ là công dân Hoa Kỳ. Vào cuối năm 2016, Sở di trú đã nới rộng sự hợp lệ này và vào cuối năm 2017, đơn I-601A ra đời. Hiện nay, chương trình Xin Miễn Vi Phạm Tạm Thời bao gồm tất cả các đương đơn có đơn bảo lãnh dựa trên liên hệ gia đình không thể nộp đơn xin Thẻ Xanh vì ở quá hạn trên đất Mỹ. Thân nhân công dân Hoa Kỳ sẽ phải sống trong tình trạng vô cùng khó khăn hiện nay đã bao gồm các công dân Hoa Kỳ và các thường trú nhân.
Các đương đơn xin Miễn Sự Vi Phạm có thể là bất cứ ai đã có đơn bảo lãnh thân nhân được chấp thuận, bao gồm tất cả những hạng mục bảo lãnh theo thứ tự ưu tiên sau đây:

– Người hôn phối, con vị thành niên và cha mẹ của công dân Hoa Kỳ
– Con độc thân, trên 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ (ưu tiên Thứ Nhất)
– Người hôn phối và các con vị thành niên của thường trú nhân (ưu tiên Thứ Hai)
– Con đã lập gia đình của công dân Hoa Kỳ (ưu tiên Thứ Ba), và
– Anh chị em của công dân Hoa Kỳ (ưu tiên Thứ Tư).

Dĩ nhiên, trong hồ sơ xin Miễn Sự Vi Phạm phải có một Thân Nhân Đủ Tiêu Chuẩn tại Hoa Kỳ. Thân Nhân Đủ Tiêu Chuẩn là người sẽ phải trải qua tình trạng vô cùng khó khăn nếu không có sự hiện diện của đương đơn, hoặc nếu Người Thân Đủ Tiêu Chuẩn phải về Việt Nam sinh sống với người thân. Nhưng yêu cầu này cũng được nới rộng.

Thí dụ, nếu một công dân Hoa Kỳ nộp đơn bảo lãnh cho vợ, anh ta sẽ là Người Thân Đủ Tiêu Chuẩn. Nhưng nếu người phối ngẫu hiện tại bất hợp pháp có một cha (hoặc mẹ) là thường trú nhân đang sống ở Hoa Kỳ, thì người cha (hoặc mẹ) có thể là Thân Nhân Đủ Tiêu Chuẩn thứ hai và sẽ làm cho đơn xin miễn sự vi phạm mạnh hơn.

Điều quan trọng cần ghi nhớ là người bảo lãnh nộp đơn bảo lãnh I-130 không cần thiết phải là người thân đủ tiêu chuẩn. Thí dụ, một công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn bảo lãnh cho anh của mình. Điều sẽ khó khăn để chứng minh tình trạng vô cùng khó khăn khi chỉ có 2 anh em liên hệ trong hồ sơ, nhưng nếu họ có một cha (hoặc mẹ) là thường trú nhân ở Hoa Kỳ thì cha (hoặc mẹ) có thể là người thân đủ tiêu chuẩn.

Tiến trình duyệt xét xin miễn sự vi phạm tạm thời không thay đổi tiến trình duyệt xét chiếu khán di dân. Mặc dù sự miễn vi phạm thời gian cư trú bất hợp pháp được chấp thuận bởi Sở Di Trú, quý vị vẫn được yêu cầu phải rời khỏi Hoa Kỳ để tiến hành thủ tục xin chiếu khán di dân tại một Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ hoặc Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ để họ quyết định nếu quý vị hợp lệ để nhận chiếu khán di dân. Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ có thể từ chối duyệt xét đơn xin chiếu khán của qúy vị nếu qúy vị từ chối không có mặt tại cuộc phỏng vấn xin chiếu khán di dân.

Hỏi Đáp Di Trú

– Hỏi: Nếu tôi không thể chứng minh được việc từ chối nhập cảnh sẽ gây nên tình trạng vô cùng khó khăn cho người hôn phối hoặc cho cha mẹ, tôi vẫn còn hợp lệ để Xin Miễn Sự Vi Phạm Cư Ngụ Bất Hợp Pháp không?

– Đáp: Câu trả lời là Không. Quý vị phải thực hiện được việc chứng tình trạng vô cùng khó khăn cho người phối ngẫu hoặc cha mẹ là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân.

– Hỏi: Nếu tôi được chấp thuận xin miễn vi phạm cư ngụ bất hợp pháp tạm thời, tôi có thể xin điều chỉnh diện cư trú mà không cần phải rời khỏi Hoa Kỳ không?

– Đáp: Không. Nếu Sở Di Trú USCIS chấp thuận đơn xin miễn sự vi phạm cư ngụ bất hợp pháp tạm thời, quý vị vẫn bị đòi hỏi phải rời Hoa Kỳ để tham dự cuộc phỏng vấn chiếu khán di dân với một viên chức lãnh sự để sự xin miễn vi phạm này có hiệu lực và để quý vị được cấp chiếu khán di dân.

– Hỏi: Đơn xin miễn sự vi phạm cư ngụ quá hạn tạm thời của tôi được chấp thuận. Sự miễn vi phạm này có bao gồm những vi phạm cấm nhập cảnh khác không?

– Đáp: Không. Việc xin miễn sự vi phạm này chỉ tính cho một lý do cấm nhập cảnh mà thôi – đó là cư ngụ bất hợp pháp. Nếu viên chức Lãnh sự tìm ra những lý do khác, chẳng hạn như hành động bất hợp pháp khác ở Hoa Kỳ, họ có thể từ chối đơn xin chiếu khán của quý vị.

Share this post