Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Huy chương

 1. 5

  Chương Mỹ Bội Tinh Đệ Nhị Hạng

  Có 250 bài đăng.

 2. 10

  Chương Mỹ Bội Tinh Đệ Nhất Hạng

  Có 300 bài đăng cộng thêm 50 điểm thưởng, đã ghi danh hơn 120 ngày.

 3. 100

  Bảo Quốc Huân Chương Đệ Ngũ Đẳng

  Có 350 bài đăng cộng thêm 100 điểm khen thưởng, đã đăng trên 15 phim, đã đăng trên 15 hình ảnh.

 4. 150

  Bảo Quốc Huân Chương Đệ Tứ Đẳng

  Có 500 bài đăng cộng thêm 500 điểm khen thưởng, đã đăng trên 25 phim, đã đăng trên 25 hình ảnh.

 5. 200

  Bảo Quốc Huân Chương Đệ Tam Đẳng

  Có 1,000 bài đăng cộng thêm 1000 điểm khen thưởng, đã đăng trên 50 phim, đã đăng trên 50 hình ảnh.

 6. 300

  Bảo Quốc Huân Chương Đệ Nhị Đẳng

  Có 3000 bài đăng cộng thêm 3000 điểm khen thưởng, đã đăng trên 100 phim, đã đăng trên 100 hình ảnh.

 7. 500

  Bảo Quốc Huân Chương Đệ Nhất Đẳng

  Có 6000 bài đăng cộng thêm 6000 điểm khen thưởng, đã đăng trên 200 phim, đã đăng trên 200 hình ảnh, đã ghi danh được trên 5 năm.