Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Lai Khê

Đây là "bạn dân bầy tỏ lòng ưu ái" với dân lành đấy!

Một tên CÔNG AN đang bóp cổ một cách dã-man một người dân biểu-tình.

Đây là "bạn dân bầy tỏ lòng ưu ái" với dân lành đấy!
Lai Khê, 30 tháng Năm 2016
thiên chương likes this.