Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
PH44

Đêm Buồn- Quang Dũng)

Có Beat Karaoke tại đây : https://www.youtube.com/watch?v=0hh24xZGwHU

PH44, 7 tháng Hai 2015