Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
PH44

Et Si Tu N'Existais Pas - Joe Dassin

I remember that I couldn't find a nice version of this song... a more "neutral" one.

PH44, 17 tháng Giêng 2015
  Không có nhận xét nào.
 • Category:
  Tiếng Pháp
  Mang vào Phòng Phim/Ảnh:
  PH44
  Ngày:
  17 tháng Giêng 2015
  Số lần xem:
  265
  Số lần nhận xét:
  0