Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
PH44

J'ai Entendu La Mer - Christophe

PH44, 3 tháng Sáu 2015
  Không có nhận xét nào.
 • Category:
  Tiếng Pháp
  Mang vào Phòng Phim/Ảnh:
  PH44
  Ngày:
  3 tháng Sáu 2015
  Số lần xem:
  355
  Số lần nhận xét:
  0
 • I Heard The Sea

  Sand castles are done crumbling.
  The beach is dirty with withered loves.
  The city is full of empty spaces.
  The watchful road fell asleep.

  Often I heard the sea
  humming to me
  "I'm bored in the winter, you know!
  Why does it pass, the summer?"

  Lost boat seeking her master
  who will set her free.
  The port keeps her in its hideout
  and promises her to get her freedom back.

  Sand castles are done crumbling.
  The beach is dirty with withered loves.
  Lost boat seeking her master
  who will set her free.
  (Google Translate)