Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
PH44

La Mer et L'enfant - Céline Dion

MUSIC

PH44, 24 tháng Giêng 2015
 • Không có nhận xét nào.
 • Category:
  Tiếng Pháp
  Mang vào Phòng Phim/Ảnh:
  PH44
  Ngày:
  24 tháng Giêng 2015
  Số lần xem:
  502
  Số lần nhận xét:
  1
 • I'am the mother, you are the child
  No connection is wiser
  You are the sand, me the ocean
  You are my only shore
  I cover you every moment
  With my waves of passion
  Like a sea of sentiments
  And affection
  With all my tenderness
  My waves caress you
  Like a child facing the sea
  Smiling and peaceful
  You find in me some landmarks
  Our dream is realized
  Don't cry anymore, I reassure you
  Because it's the sea that erases
  The scars and the wounds
  Written in the sand on the surface
  I am the mother, you are the child
  No connection is stronger
  You are my world, me the ocean
  You are my only surroundings
  I can become erratic
  I can put myself in blood
  And play the furious storm
  Who defends you
  With all my privileges
  My waves protect you
  Like a child facing the sea
  Smiling and peaceful
  You find in me some landmarks
  Our dream is realized
  Don't cry anymore, I reassure you
  Because it's the sea that erases
  The scars and the wounds
  Written in the sand on the surface
  Like a child facing the sea
  Smiling and peaceful
  You find in me some landmarks
  Our dream is realized
  Don't cry anymore, I reassure you
  Because it's the sea that erases
  The scars and the wounds
  Written in the sand on the surface