Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
PH44

Mon Amie La Rose - Françoise Hardy

Les archives de la Radio Télévision Suisse (RTS): Invitée sur le Plateau de la TSR, dans l'émission Carrefour en 1965, la chanteuse yéyé Françoise Hardy inte...

PH44, 18 tháng Giêng 2015
  Không có nhận xét nào.
 • Category:
  Tiếng Pháp
  Mang vào Phòng Phim/Ảnh:
  PH44
  Ngày:
  18 tháng Giêng 2015
  Số lần xem:
  313
  Số lần nhận xét:
  0