Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!
Dư Thị Diễm Buồn

Nhớ Về Quê Ngoại

VỀ QUÊ NGOẠI. Thơ: Dư Thị Diễm Buồn. Nhạc: Thông Đạt - Văn Giảng. Ca sĩ: Phương Oanh. PPS: Hương Hoài Điệp