Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Ý nghĩa của Bí Tích Rửa Tội

Chủ đề trong 'Công Giáo' do KhucCamTa khởi đầu 12 tháng Tư 2018.

 1. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

 2. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Bài giáo lý của ĐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 18.04.2018  • Ý nghĩa của Bí Tích Rửa Tội (tt.)
  • Dấu Thánh Giá quan trọng như thế nào trong đời sống Ki Tô hữu?
   
 3. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Bài Huấn dụ của ĐTC trong buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư 25.04.2018  “Bí tích Rửa tội không phải là một công thức phù phép mà là ơn Thánh
  Thần giúp người lãnh nhận chống lại sự dữ.”
   
 4. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Bài Giáo lý hàng tuần của ĐTC ngày 09.05.2018
  Ý nghĩa Bí Tích Rữa Tội (tiếp theo)  *

  Ngày 16.05.2018
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn