Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Đường Thập Tự Hôm Nay

Chủ đề trong 'Thánh nhạc Công Giáo/Tin Lành' do KhucCamTa khởi đầu 2 tháng Ba 2018.

 1. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Đường Thập Tự Hôm Nay

  Chặng 1: Chúa Giêsu chịu xử án  Chặng 2: Chúa Giêsu vác thập giá


  Chặng 3: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất


  Chặng 4: Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ

   
 2. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên


  Chặng 5: Ông Simon vác đỡ thập giá Chúa Giêsu

   
 3. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chặng 6: Chúa Giêsu in mặt trên khăn bà Veronica

   
 4. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chặng 7: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

   
 5. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chặng 8: Chúa Giêsu an ủi các bà than khóc Ngài

   
 6. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chặng 9: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

   
 7. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chặng 10: Chúa Giêsu bị lột áo

   
 8. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chặng 11: Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập tự giá

   
 9. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chặng 12: Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá

   
 10. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chặng 13: Môn đệ hạ xác Chúa Giêsu và trao cho Đức Mẹ

   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn