Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Đạo Cao Đài

Chủ đề trong 'Cao Đài' do Mai Thanh Truyết khởi đầu 9 tháng Chín 2020.

 1. Mai Thanh Truyết

  Mai Thanh Truyết Thường Trú Nhân

  Thưa Bà Con,

  Nhằm mục đích trình bày những khía cạnh độc đáo hay đặc trưng của mỗi tôn giáo đang hiện hữu ở Việt Nam, mục đích của người chuyển nhằm trình bày những nét trên và mỗi người trong chúng ta tự chiêm nghiệm lấy cho chính mình. Nơi đây chỉ trình bày theo quan điểm của những giới chức trong mỗi Đạo chứ không là suy nghĩ của người chuyển.

  Các đạo hiện có ở Việt Nam là: Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hoa Hảo, Muslim. Nói thêm một chút về đạo Muslim mà người Việt Nam gọi là Đạo Hồi. Xin thưa, người có Đạo Muslim không có tên gọi đó. Người Việt nham lẫn qua thói quen gọi là Đạo Hồi. Chữ Hồi dùng để chỉ ngươi Pakistan, hay nước Pakistan. Vì người Hồi theo đao Muslim cho nên người Việt quen miệng gọi là đạo…Hồi. Sẽ có dịp trình bày những nét đặc biệt về tôn giáo nầy để có thể “hóa giải” thành kiến …hung dữ hay dã man của Đạo nầy. Hy vọng thế…

  Hôm nay, một lần nữa, thân chuyển vài suy nghĩ trong Đạo Cao Đài do một chức sắc cao cấp trong đạo thuyết giảng về “Tam thế xác thân” để thấy một khía cạnh độc đáo về “sự cấu tạo” con người. Thiết nghĩ trong mỗi tôn giáo đều cách riêng để diễn giảng về vấn đề nầy. Và nếu mỗi chúng ta có một “cái Tâm” mở sẽ chiêm nghiệm được những nét tương đồng giữa các tôn giáo với nhau.

  Và từ đó, sẽ có cùng một tầm nhìn hài hòa nhau hơn…

  Dị biệt, khác biệt trong tên gọi, trong luận giảng, nhưng có cùng một tầm nhìn hướng thượng là... giải thoát con người ra khỏi cõi Vô minh để cùng vào khung trời Ánh sáng với Tâm Bình an.

  ***

  “Bần Đạo chào các em.

  Về Tam Thể xác thân, Bần Đạo tiếp dạy cho mấy em được thêm phần hiểu biết cho rõ ràng. Đêm nay Bần Đạo giải về Đệ Nhứt xác thân. Hôm trước Bần Đạo đã chỉ rõ Tam Thể xác thân là gì, bây giờ trở lại phân tách rõ ràng từ xác thân một.

  • Đệ Nhứt xác thân là sự cấu hợp bởi tinh trùng mà tinh trùng ấy nẩy sanh do nơi vật chất, thảo mộc và thú cầm, vì cớ nó thuộc về thể chất tức là vật chất hình, tiếng Pháp gọi là Matière ou Corp matériel. Hình thể hữu vi của thể xác là một cái máy của Tạo Hóa đã làm ra bằng các nguyên liệu do nơi vật chất chiết thành vi tố đặng sử dụng cơ lập thế. Những tinh trùng cấu tạo nên một thể xác là do khí bẩm của lẽ Âm Dương phàm thể, bởi cớ có xác thân trong sạch mà cũng có xác thân ô trược.Thể xác tạo thành bởi vật chất nên nó là vật chất biến hình đó thôi. Vậy thì Đệ Nhứt xác thân là một cái máy để cho cơ Tạo Hóa sử dụng, mấy em đã hiểu rõ về Đệ Nhứt xác thân chưa?

  • Nói về Đệ Nhị xác thân, Chơn khí là sự tiết khí của Chơn tinh hoặc hoặc trong sạch hoặc ô trược mà đổi nên hình sắc. Như Chơn khí toàn trong trắng, chí Thánh thì nó là một hào quang sáng chói, còn chưa được Thánh chất thì nó là màu hồng. Còn như ô trược thì nó lại là màu tím, những hào quang ấy bao phủ lấy thể xác đặng tiếp điển cùng Chơn Linh hay Chơn thần.

  Thoảng như Chơn khí bị lay động thì nó hoàn toàn vẫn là thể chất hay là vật chất khí, do đó mà những người chưa được tinh sạch hay định tinh vẫn bị thể chất lôi cuốn và không thể đi cao hay tầm hiểu cao hơn được , nó cấu tạo bởi hơi của Chơn Linh bốc ra.

  Chơn thần hiệp với Chơn khí gọi là Đệ Nhị xác thân, Chơn Thần ấy gọi là điểm Linh của PHẬT MẪU ban cho nên nó thuộc về âm, gọi là âm khí hay âm quang.

  • Đệ Tam xác thân là linh hồn do Đức CHÍ TÔN ban cho để điều khiển Đệ Nhứt và Đệ Nhị xác thân, tức nhiên là người cầm cương. Ấy là nền tảng cho sự tiến hóa của con người, thì lẽ dĩ nhiên nó phải chịu thay đổi theo thân sanh của con người tùy theo sự sáng suốt của nó. Cũng có khi một Chơn linh sáng suốt mà lại ngự vào một Đệ Nhứt xác thân xấu xa để giúp cho Đệ Nhứt xác thân được lập công bồi đức trong một kiếp sanh, nhưng điều đó rất ít. Phần nhiều là một Chơn linh sáng suốt đều ngự trong một Đệ Nhứt xác thân tốt đẹp, nên khoa bói của Thiên lý học, người ta có thể đoán được người, khi người ta thấy cái thể bên ngoài của Đệ Nhứt xác thân (tướng tại tâm sanh)

  Trong Tam Thể xác thân chỉ có Đệ Tam xác thân là có phận sự quan trọng hơn cả, vì nó phải chịu trách nhiệm đối với CHÍ TÔN khi trở về ngôi vị của mình.

  Sứ mạng đặc biệt của Đệ Tam xác thân là phải chế ngự Đệ Nhứt và Đệ Nhị xác thân theo luật Thiên nhiên của Đức CHÍ TÔN, nếu nó chẳng kềm thúc được tánh dục vọng phàm phu của Đệ Nhứt xác thân thì nó phải bị Thiên khiển và thất phận nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Sở hành của Đệ Tam xác thân rất khó khăn, vì nếu mang một xác thân xấu xa thì cũng khó lập công, còn như mang một xác thân tốt đẹp thì cũng rất có hại cho phận sự của nó. Biết bao Chơn Linh xuống phàm lập công cũng vì lẽ khó khăn ấy mà phải chịu nhiều trở ngại trong phận sự đến đỗi phải bị đọa, vì nó không đủ phương thế kềm thúc Đệ Nhứt xác thân mà phải bị Đệ Nhứt xác thân lôi cuốn vào đường tội lỗi. ĐỨC CHÍ TÔN là chủ của nó,theo lẽ thì phải giữ nó được trong sạch mới phải chớ, tại sao lại để cho nó bị vật thể hữu vi này lôi kéo vào đường tội lỗi như vậy.

  Vì vậy,

  Một điều thắc mắc cho toàn thể nhơn loại trên mặt địa cầu này phải tự hỏi lấy mình, nhưng nếu chẳng có tâm linh sáng suốt thì khó mà tìm hiểu cho đặng lẽ huyền vi bí mật ấy.

  Đã nói rằng Đệ Tam xác thân là nền tảng cho sự tiến hóa của nhơn loại, thì lẽ dĩ nhiên nó phải chịu sự khảo thí trong trường thi của Đức CHÍ TÔN lập nơi mặt thế này, nếu một Chơn linh thắng được cái thể thứ nhứt và chế ngự được những dục vọng của nó thì mới được thăng vị. Còn như thắng thể thứ nhứt không đặng thì phải chịu hình phạt. Đó là luật công bình của Đức CHÍ TÔN có công thì thưởng, có tội thì trừng. Thoảng như Đức CHÍ TÔN không dùng phương pháp ấy để lọc lựa các hành động của Chơn Linh thì làm sao mà phân biệt được hàng phẩm cao hay thấp, tùy theo công nghiệp của Đệ Tam xác thân cho đặng.”
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn