Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Đời Cô Lựu (Cải lương video)

Chủ đề trong 'Vọng Cổ' do Lee Ann khởi đầu 21 tháng Bảy 2010.

 1. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 1
  (Minh Vương, Bạch Tuyết, Diệp Lan, Ngọc Giầu, Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Linh Tâm, Bảo Trí)

  <embed src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-2564796504133140735" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="500" height="400"></embed>

   
 2. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 2

  <embed src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=8293196768712963879" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="500" height="400"></embed>​
   
 3. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 3

  <embed src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-5900337326176683955" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="500" height="400"></embed>​
   
 4. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 4

  <embed src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=3621957125830995346" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="500" height="400"></embed>​
   
 5. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 5

  <embed src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=2037589531072453972" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="500" height="400"></embed>​
   
 6. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 6

  <embed src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=458248974185059379" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="500" height="400"></embed>​
   
 7. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 7

  <embed src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-193830850667966447" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="500" height="400"></embed>​
   
 8. Lee Ann

  Lee Ann Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Phần 8

  <embed src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-5099493141045140599" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="500" height="400"></embed>​
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn