Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Điều Lệ Diễn Đàn Xã Hội - Chính Trị

Chủ đề trong 'Các Đề Tài Khác' do Hoàng Liên Sơn khởi đầu 12 tháng Hai 2010.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Hoàng Liên Sơn

  Hoàng Liên Sơn Ban An Ninh

  ĐIỀU LỆ CỦA DIỄN ĐÀN "XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ"


  Ngoài Nội Quy của Thư Viện Toàn Cầu, những điều lệ sau đây được áp dụng trong Diễn Đàn "Xã Hội - Chính Trị":

  1. Khuyến khích hội viên đóng góp những bài viết để thảo luận, tham luận, v.v... Xin hạn chế việc chép bài từ những trang nhà khác.

  2. TVTC dành quyền xóa những bài đăng không hợp với tôn chỉ của TVTC và Diễn Đàn "Xã Hội - Chính Trị" không cần thông báo.

  3. Khi đăng bài:

  - Xin đừng dùng khổ chữ quá lớn, quá nhiều chữ đậm và quá nhiều màu khi đăng bài.

  - Xin đừng đưa "link" trực tiếp địa chỉ các trang nhà trên mạng (nếu cần xin dùng với dạng h**p://www. ......)

  - Xin đừng đăng hình "link" hay video trực tiếp từ những trang nhà khác. Nếu cần đăng hình, xin qua trung gian các trang mạng chuyên môn (imageshack, photobucket, v.v...). Hình đăng không lớn quá khổ (width) 500 pixels, và không dùng hình "linh động" (animated gif).

  - Xin để trong ngoặc kép những chữ tối nghĩa (khi trích bài đăng từ những trang nhà khác) không phù hợp với tôn chỉ của TVTC.

  Sau hai lần cảnh cáo vi phạm Nội Quy hay Điều Lệ, hội viên sẽ bị rút thẻ 1 tháng; lần thứ ba sẽ bị rút thẻ vĩnh viễn.
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn