Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

100 Câu Thơ Về Lịch Sử Việt Nam

Chủ đề trong 'Chữ Và Nghĩa' do Hoa Hạ khởi đầu 14 tháng Năm 2020.

 1. Hoa Hạ

  Hoa Hạ Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Lý Thái Hoà
  17 tháng 10, 2017

  Học sinh Việt Nam Cộng Hòa thời tiểu học đã được dạy lịch sử.
  100 câu thơ về lịch sử Việt Nam mà chỉ có học sinh thời Việt Nam Cộng Hòa được học!!!

  1. Vua nào mặt sắt đen sì?
  2. Vua nào trong buổi hàn vi ở chùa?
  3. Tướng nào bẻ gậy phò vua?
  4. Tướng nào dùng bút đánh lừa Vương Thông?
  5. Ngựa ai phun lửa đầy đồng?
  6. Voi ai nhỏ lệ ở giòng Hóa Giang?
  7. Kiếm ai trả lại rùa vàng?
  8. Súng ai rền ở Vũ Quang thủa nào?
  9. Còn ai đổi mặc hoàng bào?
  10. Nữ lưu sánh với anh hào những ai?
  11. Nhà thơ lên đoạn đầu đài?
  12. Tướng Tàu chui ống chạy dài Bắc phương?
  13. Tướng Nam chẳng thiết phong vương?
  14. Rắc lông ngỗng, thiếp nghe chàng hại cha?
  15. Anh hùng đại thắng Đống Đa?
  16. Đông du khởi xướng bôn ba những ngày?
  17. Lũy Thầy ai đắp, ai xây?
  18. Hồng-Sơn Liệp-Hộ, triều Tây ẩn mình?
  19. Vua Bà lừng lẫy uy danh?
  20. Ấu nhi tập trận, cỏ tranh làm cờ?
  21. Vua nào nguyên-súy hội thơ?
  22. Hùng-Vương quốc-tổ đền thờ ở đâu?
  23. Đại vương bẻ gẫy sừng trâu?
  24. Rừng Lam khởi nghĩa áo nâu anh hùng?
  25. Hại dân bán nước tên Cung?
  26. Đục chìm thuyền địch dưới sông Bạch-Đằng?
  27. Lý triều nổi tiếng cao tăng?
  28. Bình-Ngô ai soạn bản văn lưu truyền?
  29. Mười ba liệt sĩ thành Yên?
  30. Bỏ quan treo ấn tu tiên thủa nào?
  31. Ai sinh trăm trứng đồng bào?
  32. Bình-Khôi chức hiệu được trao cho người?
  33. Tây-Sơn có nữ tướng tài?
  34. Cần-vương chống Pháp bị đầy xứ xa?
  35. Tổ ngành hát bội nước ta?
  36.. Khúc ngâm Chinh-Phụ ai là tác nhân?
  37. Vua nào sát hại công thần?
  38. Nhà văn viết truyện Tố-Tâm trữ tình?
  39. Thái-Nguyên chống Pháp dấy binh?
  40. Hà-Ninh tổng đốc vị thành vong thân?
  41. Vua nào mở nghiệp nhà Trần?
  42. Nêu gương hiếu tử diễn âm lưu truyền?
  43. Công lao văn học Nguyễn-Thuyên?
  44. Lừng danh duyên hải Dinh-Điền là ai?
  45. Nhà thơ sông Vị, biệt tài?
  46. Vua nào chống Pháp bị đầy đảo xa?
  47. Ngày nào kỷ niệm Đống Đa?
  48. Biên thùy tiễn biệt lời cha dặn dò?
  49. Mê-Linh xây dựng cơ đồ?
  50. Bến Hàm-Tử bắt quân thù xâm lăng?
  51. Húy danh Hoàng-Đế Gia-Long?
  52. Tướng nào hương khói Lăng-Ông thủa giờ?
  53. Rồng thiêng kết nghĩa Âu-Cơ?
  54.. Thánh Trần nay có bàn thờ ở đâu?
  55. Đời nào có chức Lạc-Hầu?
  56. Tướng Châu-Văn-Tiếp, ở đâu bỏ mình?
  57. Danh nho thường gọi Trạng Trình?
  58. Cha con cùng quyết hy sinh với thành?
  59. Đầm Dạ-Trạch nức uy danh?
  60. Sớ dâng chém nịnh không thành, từ quan?
  61. Công thần vì rắn thác oan?
  62. Ai mời bô lão dự bàn chiến chinh?
  63. Vua nào dòng dõi Đế-Minh?
  64.. Vĩnh-Long thất thủ, liều mình tiết trung?
  65. Ngày nào trẩy hội Đền Hùng?
  66. Ngày nào sông Hát, nhị Trưng trẫm mình?
  67. Núi nào ngự trị Sơn-Tinh?
  68. Sông nào ghép lại bút danh thi hào?
  69. Gốc nguồn hai chữ đồng bào?
  70. Bôn ba tổ chức phong trào Đông du?
  71. Hùm Thiêng trấn đóng chiến khu?
  72. Vua nào thành lập Hội Thơ Tao-Đàn?
  73. Dẹp Thanh giữ vững giang san?
  74. Thiết triều nằm lả khiến tàn nghiệp Lê?
  75. Hóa-Giang giữ trọn lời thề?
  76. Mười năm kháng chiến chẳng nề gian lao?
  77. Móng rùa thần tặng vua nào?
  78. Bình Chiêm, Dẹp Tống, Lý trào nổi danh?
  79. Dâng vua sách lược “Trị-Bình”?
  80. Trạng nguyên tướng xấu ví mình hoa sen?
  81. Người Tàu dựng đất Hà-Tiên?
  82. Họ Lương chống Pháp, Thái-Nguyên bỏ mình?
  83. Quy-Nhơn thất thủ, quyên sinh?
  84. Lê Triều sử ký soạn thành họ Ngô?
  85. Công thần mà bị quật mồ?
  86. “Vân-Tiên” tác giả lòa mù là ai?
  87. Đại-Từ nổi tiếng tú tài?
  88. Đem nghề in sách miệt mài dạy dân?
  89. Dâng vua cải cách điều trần?
  90. Sánh duyên công chúa Ngọc-Hân, vua nào?
  91. Thi nhân nổi loạn họ Cao?
  92. Xây thành đắp lũy, họ Đào là ai?
  93. Họ Phan lãnh ấn khâm sai?
  94. Phòng khuya vọng tiếng thuyền chài tương tư?
  95. Đông y lừng tiếng danh sư?
  96. Lời thề diệt địch trên bờ Hóa-Giang?
  97. Vân-Đồn ai thắng danh vang?
  98. Am mây ẩn dật chẳng màng lợi danh?
  99. Mùa xuân nào phá quân Thanh?
  100. Bao giờ trở lại thanh bình Việt Nam?
  100 Câu Đố Lịch sử
  (của Đào Hữu Dương)

  CÂU TRẢ LỜI LÀ :

  1- Mai Hắc Đế, mặt sắt đen sì
  2- Lý Thái Tổ thuở hàn vi ở chùa
  3- Hưng Đạo bẻ gậy phò vua
  4- Nguyễn Trãi dùng bút, đánh lừa Vương Thông
  5- Ngựa Thánh Gióng phun lửa đầy đồng
  6- Voi Hưng Đạo khóc giữa dòng Hóa Giang!
  7- Kiếm Lê Lợi trả rùa vàng
  8- Súng Cao Thắng nổ Vũ Quang thuở nào.
  9- Lê Lai cứu chúa đổi bào
  10- Hai Bà Trưng sánh anh hào ra oai!
  11- Cao Bá Quát lên đoạn đầu đài
  12- Thoát Hoan chui ống chạy dài bắc phương.
  13- Trần Bình Trọng khinh Bắc Vương
  14- Mỵ Châu, lông ngỗng rắc đường hại cha!
  15- Quang Trung đại thắng Đống Đa
  16- Cụ Phan sang Nhật bôn ba tháng ngày! (Phan Bội Châu lập phong trào Đông Du)
  17- Đào Duy Từ đắp Lũy Thầy
  18- Nguyễn Du xử thế, triều Tây ẩn mình!
  19- Bà Triệu lừng lẫy uy danh
  20- Đinh Bộ Lĩnh lấy cỏ tranh làm cờ
  21- Thánh Tông nguyên súy Hội thơ
  22- Lâm Thao Nghĩa Lĩnh đền thờ Hùng Vương
  23- Sừng trâu bẻ gẫy: Phùng Hưng
  24- Lê Lợi khởi nghĩa, anh hùng Lam Sơn
  25- Họ Hồ phản bội cha ông
  26- Yết Kiêu, Dã Tượng, thần sông Bạch Đằng!
  27- Vạn Hạnh, triều Lý cao tăng
  28- “Bình Ngô”… Nguyễn Trãi hùng văn lưu truyền
  29- Quốc Dân Đảng, (mười ba) Liệt Sĩ thành Yên
  30- Từ Thức treo ấn tu tiên (động) Bích Đào.
  31- Âu Cơ (sinh) trăm trứng đồng bào
  32- Bình Khôi, Trưng Nhị được trao chúc này
  33- Bùi Thị Xuân, nữ tướng tài
  34- Hàm Nghi chống Pháp, bị đày xứ xa.
  35- Đào Tấn, tổ hát bội nước ta
  36- Đặng Trần Côn với khúc ca Chinh Phụ sầu…
  37- Gia Long giết hại công hầu
  38- Tố Tâm Ngọc Phách xiết bao trữ tình! (Hoàng Ngọc Phách tác giả tiểu thuyết Tố Tâm)
  39- Đội Cấn chống Pháp, dấy binh
  40- Hoàng Diệu tổng đốc, vị thành vong thân
  41- Trần Cảnh mở nghiệp nhà Trần (Trần Cảnh tức Trần Thái Tông)
  42- Chuyện Hiếu Văn Phức, diễn âm lưu truyền (Lý Văn Phức, tác giả Nhị Thập Tứ Hiếu
  diễn ca)
  43- Chữ Nôm khai sáng, Nguyễn Thuyên
  44- Công Trứ dựng nghiệp dinh điền chẳng sai!
  45- Tú Xương thơ phú biệt tài
  46- Duy Tân chống Phàp, bị đày đảo xa
  47- Mùng Năm Tết, giỗ Đống Đa
  48- Nam Quan, Nguyễn Trãi nghe cha dặn dò
  49- Trưng Vương xây dựng cơ đồ
  50- Quang Khải: Hàm Tử “cầm Hồ” hiên ngang (Trần Quan Khải: Đoạt sáo Chương Dương
  độ. cầm Hồ Hàm Tử quan
  51- Nguyễn Ánh tên huý Gia Long
  52- Tướng Lê Văn Duyệt, Lăng Ông phụng thờ
  53- Lạc Long kết nghĩa Âu Cơ
  54- Thánh Trần, Vạn Kiếp ngai thờ tử lâu
  55- Đời Hùng: Lạc Tướng , Lạc Hầu
  56- Long Hồ thủy chiến, tướng Châu bỏ mình (Châu Văn Tiếp)
  57- Nguyễn Bỉnh Khiêm, tức Trạng Trình
  58- Tri Phương, phò mã hy sinh thủ thường (Nguyễn Tri Phương và phò mã Nguyễn Lâm)
  59- Triệu Quang Phục, Dạ Trạch Vương
  60- Chu thần thảo sớ chém phường nịnh gian (Chu thần tức Chu Văn An)
  61- Nguyễn Trãi vì rắn thác oan
  62- Nhân Tông triệu tập Diên Hồng đánh Nguyên (Trần Nhân Tông)
  63- Lộc Tục dòng dõi Đế Minh (Lộc Tộc tức Kinh Dương Vương)
  64- Mất thành, Thanh Giản quyên sinh cùng đường! (Cụ Phan Thanh Giản để mất thành
  Vĩnh Long)
  65- Mười tháng ba, Giỗ Hùng Vương
  66- Tháng hai mồng sáu Nhị Trưng trầm mình
  67- Tản Viên ngự trị Sơn Tinh (Tản Viên thuộc dẫy núi Ba Vì ở Hà Tây).
  68- Sông Đà núi Tản bút danh thi hào
  69- Trăm con một bọc : Đồng Bào
  70- Phan Bội Châu khởi phong trào Đông Du
  71- Hoàng Hoa Thám lập chiến khu
  72- Lê Thánh Tông mở Hội Thơ Tao Đàn
  73- Quang Bình giữ nước đuổi Thanh (Nguyễn Quang Bình tức Nguyễn Huệ)
  74- Ngọa triều Long Đĩnh khiến tàn Tiền Lê.
  75- Hoá Giang Hưng Đạo hẹn thề
  76- Mười năm Lê Lợi một bề đuổi Minh
  77- Thục Phán được móng rùa thiêng (Thục Phán An Dương Vương)
  78- Thường Kiệt đánh Tống bình Chiêm lẫy lừng (Lý Thường Kiệt tức Ngô Tuấn)
  79- Lương Đắc Bằng dâng sách “Trị Bình”
  80- Đĩnh Chi tướng xấu, ví mình hoa sen (Mạc Đĩnh Chi)
  81- Mạc Cửu dựng đất Hà Tiên
  82- Ngọc Quyến chống Pháp, Thái Nguyên bỏ mình (Lương Ngọc Quyến)
  83- Quy Nhơn, Võ Tánh hy sinh
  84- Đại Việt Sử Ký, công trình họ Ngô (Ngô Sĩ Liên soạn bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đời Lê)
  85- Lê Văn Duyệt bị san mồ
  86- Đồ Chiểu tác giả lòa mù “Vân Tiên” (Nguyễn Đình Chiểu)
  87- Đại Từ nổi tiếng Hải Thần (Nguyễn Hải Thần,hoạt
  động cách mạng chống Pháp)
  88- Nhữ Học in sách, ân cần dạy dân. (Lương Nhữ Học)
  89- Trường Tộ, cải cách điều trần. (Nguyễn Trường Tộ, thời vua Tự Đức)
  90- Vua Quang Trung sánh Ngọc Hân chung tình
  91- Cao Bá Quát chống Triều Đình
  92- Duy Từ đắp lũy, đào kinh bậc thầy (Đào Duy Từ)
  93- Phan Kế Toại lãnh ấn Khâm Sai
  94- Trương Chi tiếng hát đọa đầy Mị Nương
  95- Hải Thượng y thuật danh nhân
  96- Lời thề sông Hóa thánh Trần diệt Mông (Trần Hưng Đạo)
  97- Khánh Dư nổi tiếng Vân Đồn (Trần Khánh Dư)
  98- Trạng Trình ẩn dât chẳng còn lợi danh
  99- Mùa Xuân Kỷ Dậu đuổi Thanh
  100- Dân quyền, dân chủ an lành Việt Nam.

  Hoa Hạ sưu tầm và ghi lại .
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn