Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

3 Phút Cầu Nguyện Bằng Thánh Vịnh Đáp Ca (Năm A)

Chủ đề trong 'Thánh nhạc Công Giáo/Tin Lành' do KhucCamTa khởi đầu 25 tháng Mười 2016.

 1. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên


  Chúa Nhật 1A Mùa Vọng 2016, TV. 121  *

  Lễ kính thánh ANRÊ Tông Đồ, 30 tháng 11, TV. 18

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 1 tháng Mười Hai 2016
 2. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 2A Mùa Vọng 2016, TV. 71


   
 3. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Lễ MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, TV. 97
  08/12

   
 4. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 3A Mùa Vọng 2016, TV. 145


   
 5. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 4A Mùa Vọng 2016, TV. 23


   
 6. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Lễ CHÚA GIÁNG SINH 2016, TV.95, TV.96 và TV.97


   
 7. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Lễ THÁNH GIA THẤT 2016, TV. 127


   
 8. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Lễ kính ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA, TV. 66


   
 9. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật Lễ HIỂN LINH (lễ Ba Vua) 2017, TV. 71


   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 8 tháng Giêng 2017
 10. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Lễ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, TV. 28

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 8 tháng Giêng 2017
 11. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên


  Chúa Nhật 2A Mùa Thường Niên, TV. 39


   
 12. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 3A Mùa Thường Niên, TV. 26


   
 13. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017, TV8, TV36

   
 14. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 4A Mùa Thường Niên, TV. 145

   
 15. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên


  Chúa Nhật 5A Mùa Thường Niên, TV. 111


   
 16. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 6A Mùa Thường Niên, TV. 118


   
 17. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 7A Mùa Thường Niên, TV. 102


   
 18. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 8A Mùa Thường Niên, TV. 61


   
 19. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Thứ Tư Lễ Tro 2017, TV. 50

   
 20. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm A, TV. 50


   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn