Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

3 Phút cầu nguyện với Thánh Vịnh đáp ca (Năm B)

Chủ đề trong 'Thánh nhạc Công Giáo/Tin Lành' do KhucCamTa khởi đầu 28 tháng Mười 2020.

 1. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 1B Mùa Vọng 2020, TV. 79

   
 2. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 2B Mùa Vọng 2020, TV. 84

   
 3. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 3B Mùa Vọng 2020, Lc 1

   
 4. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Thứ Bảy sau Chúa Nhật 3B Mùa Vọng, TV. 70

   
 5. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 4B Mùa Vọng 2020, TV. 88

   
 6. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Thứ Hai sau Chúa Nhật 4B Mùa Vọng, 21/12, TV. 32


   
 7. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Thứ Ba sau Chúa Nhật 4B Mùa Vọng, 22.12, 1 Sm 2


   
 8. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Thứ Tư sau Chúa Nhật 4B Mùa Vọng, 23.12 , TV. 24

   
 9. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Thứ Năm sau Chúa Nhật 4B Mùa Vọng, 24.12, TV. 88


   
 10. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh, Thứ Năm 24.12, TV. 95  *

  Thánh Lễ Rạng Đông, Thứ Sáu 25.12, TV. 96  *

  Thánh Lễ Ban Ngày, Thứ Sáu 25.12, TV. 97

   
 11. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Ngày 26.12, lễ thánh Stephano, thánh tử đạo đầu tiên của Giáo Hội, TV. 30


   
 12. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật Lễ Thánh Gia, 27.12, TV. 127

   
 13. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  01.01.2021 lễ trọng kính MẸ THIÊN CHÚA, TV. 66

   
 14. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật lễ HIỂN LINH, 03.01.2021, TV. 71

   
 15. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 1B Mùa Thường Niên
  Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, 2021, TV. 28

   
 16. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 2B Mùa Thường Niên, 2021, TV. 39

   
 17. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 3B Mùa Thường Niên, 2021, TV. 24

   
 18. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 4B Mùa Thường Niên, 2021, TV. 94

   
 19. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 5B Mùa Thường Niên, 2021, TV. 146

   
 20. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tết Nguyên Đán TÂN SỬU, 2021, TV. 36

   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn