Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

3 Phút cầu nguyện với Thánh Vịnh đáp ca (Năm B)

Chủ đề trong 'Thánh nhạc Công Giáo/Tin Lành' do KhucCamTa khởi đầu 28 tháng Mười 2020.

 1. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Lễ CHÚA BA NGÔI, Năm B, 2021, TV. 32

   
 2. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Kính trọng thể MÌNH MÁU CHÚA KITÔ, 2021, TV. 115

   
 3. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 11B Mùa Thường Niên, 2021, TV. 91

   
 4. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 12B Mùa Thường Niên, 2021, TV. 106


   
 5. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 13B Mùa Thường Niên, 2021, TV. 29

   
 6. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 14B Mùa Thường Niên, 2021, TV. 122

   
 7. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 15B Mùa Thường Niên, 2021, TV. 84


   
 8. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 16B Mùa Thường Niên, 2021, TV. 22


   
 9. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 17B Mùa Thường Niên, 2021, TV. 144

   
 10. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 18B Mùa Thường Niên, 2021, TV. 77

   
 11. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 19B Mùa Thường Niên, 2021, TV. 33

   
 12. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 20B Mùa Thường Niên, 2021, TV. 44
  Kính trọng thể MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI


   
 13. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 21B Mùa Thường Niên, 2021, TV. 33

   
 14. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 22B Mùa Thường Niên, 2021, TV. 14

   
 15. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 23B Mùa Thường Niên, 2021, TV. 145   
 16. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 24B Mùa Thường Niên, 2021, TV. 114

   
 17. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Tam Đẳng Tình Nguyện Viên

  Chúa Nhật 25B Mùa Thường Niên, 2021, TV. 53

   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn