Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

AUDIO: Audio: Thứ Ưa Thích Cần Phải Buông Xuống, Thứ Chán Ghét Cũng Phải Buông - Pháp Sư Tịnh Không

Chủ đề trong 'Phật Giáo' do NuocCamLo khởi đầu 13 tháng Mười 2013.

 1. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: Cảm Ứng Thiên 54/60


   
 2. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: Cảm Ứng Thiên 55/60


   
 3. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: Cảm Ứng Thiên 56/60


   
 4. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: Cảm Ứng Thiên 57/60


   
 5. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: Cảm Ứng Thiên 58/60


   
 6. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: Cảm Ứng Thiên 59/60


   
 7. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: Cảm Ứng Thiên 60/60


   
 8. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: Nói Nhiều Dễ Mắc Lỗi


   
 9. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: Vọng Tâm Tạo Nghiệp

   
 10. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: Ba Thứ Nhẫn ( Trích Kinh Vô Lượng Thọ )

   
 11. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: Đừng khóc khi cuộc đời khổ đau làm thế nào chuyển thành HẠNH PHÚC

   
  p324530 likes this.
 12. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: Thứ Ưa Thích Cần Phải Buông Xuống, Thứ Chán Ghét Cũng Phải Buông Xuống.

   
  p324530 likes this.
 13. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: Nhìn Thấu - Buông Bỏ - Bố Thí

   
 14. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: Thứ Ưa Thích Cần Phải Buông Xuống, Thứ Chán Ghét Cũng Phải Buông Xuống.

   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn