Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

AUDIO: Nhân Quả Nhiều Đời - Hòa Thượng THÍCH GIÁC HẠNH Giảng

Chủ đề trong 'Phật Giáo' do NuocCamLo khởi đầu 12 tháng Mười 2013.

 1. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  AUDIO: CÁI TÂM NGAY THẲNG

  Thầy Thích Giác Hạnh Giảng
   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 14 tháng Giêng 2015
 2. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  AUDIO: ĐỊA NGỤC Ở ĐÂU? - THẦY THÍCH GIÁC HẠNH Giảng

  ***Địa Ngục không ở đâu xa mà nó ở chính trong tâm ta. Khi Tham, Sân, Si khởi lên thì Địa Ngục xuất hiện***
  NuocCamLo

  Audio: ĐỊA NGỤC Ở ĐÂU?

  Thầy Thích Giác Hạnh Giảng​   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 14 tháng Giêng 2015
 3. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  AUDIO: TU CÁI MIỆNG - Thầy Thích Giác Hạnh Giảng

  Audio: TU CÁI MIỆNG
  Thầy Thích Giác Hạnh Giảng


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 14 tháng Giêng 2015
 4. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT ( 1-2 ) - Thầy Thích Giác Hạnh Giảng

  Audio: Chữ "HIẾU" Trong Đạo Phật 1/2


  [​IMG]

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 14 tháng Giêng 2015
 5. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: CHỮ HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT 2/2 - Thầy Thích Giác Hạnh Giảng

  Audio: Chữ "HIẾU" Trong Đạo Phật 2/2


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 14 tháng Giêng 2015
 6. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: AI LÀM CHO TA KHỔ? - Hòa Thượng Thích Giác Hạnh giảng

  Audio: Ai Làm Cho Ta KHỔ?


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 7. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: NẤC THANG CUỘC ĐỜI - Hòa Thượng Thích Giác Hạnh Giảng

  ***Gặp nhau thoáng chốc cuộc đời
  Xin đừng oán trách nặng lời với nhau
  Mai kia dù có bạc đầu
  Cũng từng một cõi trước sau chỗ này***:eek:
  Audio: Nấc Thang Cuộc Đời


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 8. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: CÔNG ĐỨC SINH THÀNH ( 1/2 ) - Hòa Thượng Thích Giác Hạnh Giảng

  Audio: Công Đức Sinh Thành 1/2


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 9. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: CÔNG ĐỨC SINH THÀNH ( 2/2 ) - Hòa Thượng Thích Giác Hạnh Giảng

  Audio: Công Đức Sinh Thành 2/2


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 10. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: VÀI CÂU CHUYỆN VỀ ĐẠO LÝ - Thầy Thích Giác Hạnh Giảng

  "PHÀM LÀM VIỆC GÌ PHẢI NGHĨ ĐẾN HẬU QUẢ CỦA NÓ!"

  Audio: Vài Câu Chuyện Về Đạo Lý


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 11. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: TÌM CHO MÌNH MỘT HƯỚNG ĐI - Thầy Thích Giác Hạnh Giảng

  Audio: Tìm Cho Mình Một Hướng Đi


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 12. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: CHỮ TÀI và CHỮ TÂM - Thầy Thích Giác Hạnh Giảng

  Audio: Chữ TÀI & Chữ TÂM


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 13. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: GIÁC QUAN THỨ SÁU - Thầy Thích Giác Hạnh Giảng

  Audio: Giác Quan Thứ Sáu


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 14. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: NHẪN NHỤC - Thầy Thích Giác Hạnh Giảng

  Audio: Nhẫn Nhục


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 15. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: TÀI SẢN KHÔNG BAO GIỜ MẤT - Thầy Thích Giác Hạnh Giảng

  Audio: Tài Sản Không Bao Giờ Mất


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 16. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: Tâm Linh Sự Mầu Nhiệm


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 17. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: SAU KHI CHẾT ĐI VỀ ĐÂU? - Hòa Thượng Thích Giác Hạnh Giảng

  Audio: Sau Khi Chết Đi Về Đâu?


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 18. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: CÁNH CỬA HẠNH PHÚC - Thầy Thích Giác Hạnh Giảng

  Audio: Cánh Cửa Hạnh Phúc


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 19. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: NHÂN THỪA PHẬT GIÁO - Thầy Thích Giác Hạnh Giảng

  Audio: Nhân Thừa Phật Giáo


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 20. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: Truyện Âm Phủ

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn