Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Audio: Thầy Rất Bình Thường - THẦY THÍCH PHÁP HÒA Giảng

Chủ đề trong 'Phật Giáo' do NuocCamLo khởi đầu 21 tháng Tư 2014.

 1. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: 3 Câu Hỏi Có Ích Cho Cuộc Sống


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 2 tháng Ba 2015
 2. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: NGƯỜI KHÉO NÓI - Thầy Thích Pháp Hòa giảng

  ***Ái Hà thiên xích lãng
  Khổ hải vạn trùng ba
  Dục thoát luân hồi khổ
  Tảo cấp niệm Di Ðà***

  Audio: NGƯỜI KHÉO NÓI


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 3. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: GƯƠNG HIẾU HẠNH - Thầy Thích Pháp Hòa giảng

  Audio: GƯƠNG HIẾU HẠNH


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 4. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: SỐNG ĐƠN GIẢN - Thầy Thích Giác Hòa giảng

  Audio: SỐNG ĐƠN GIẢN   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 5. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: DUYÊN - NỢ - Thầy Thích Pháp Hòa giảng

  Audio: DUYÊN - NỢ


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 6. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: TÔI MUỐN HẠNH PHÚC - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng

  Audio: Tôi Muốn Hạnh Phúc


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 7. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: VUI VỚI NHỮNG GÌ MÌNH CÓ - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng

  Audio: Vui Với Những Gì Mình Có

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 19 tháng Ba 2015
 8. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: SỐNG AN VUI - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng

  Audio: Sống An Vui


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 9. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: TRÁI TIM TỪ BI - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng

  Audio: Trái Tim Từ Bi


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 10. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: CÁ NHẢY KHỎI LƯỚI - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng

  Audio: Cá Nhảy Khỏi Lưới


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 11. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: HẠNH ĐỨC CĂN BẢN ( 1-2 ) - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng

  Audio: Hạnh Đức Căn Bản 1/2


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 12. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: HẠNH ĐỨC CĂN BẢN ( 2-2 ) - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng

  Audio: Hạnh Đức Căn Bản 2/2


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 13. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: Phật Pháp Vấn Đáp - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng

  Audio: Phật Pháp Vấn Đáp


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 14. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: LỢI ÍCH CỦA NGHE PHÁP - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng

  Audio: Lợi Ích Của Nghe Pháp

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 19 tháng Ba 2015
 15. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Auduo: Nhặt Từng Chiếc Lá - Thầy Thích Pháp Hòa Giảng

  Audio: Nhặt Từng Chiếc Lá

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 19 tháng Ba 2015
 16. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: NHIỀU BÀI GIẢNG của THẦY THÍCH PHÁP HÒA Giảng

  Audio: Khó Dễ Trong Đời


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 17. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Re: Audio: NHIỀU BÀI GIẢNG của THẦY THÍCH PHÁP HÒA Giảng

  Audio: Nét Đẹp Lòng Từ

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 18. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: NHIỀU BÀI GIẢNG của THẦY THÍCH PHÁP HÒA Giảng

  Audio: Hãy Cố Vương Lên

   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 19. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: NHIỀU BÀI GIẢNG của THẦY THÍCH PHÁP HÒA Giảng

  Audio: Rắn Giận


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015
 20. NuocCamLo

  NuocCamLo Bảo Quốc Công Thần Đệ Tứ Đẳng

  Audio: NHIỀU BÀI GIẢNG của THẦY THÍCH PHÁP HÒA Giảng

  Audio: Chánh Kiến Học Phật


   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 12 tháng Giêng 2015

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn