Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Bài Thơ Trước Gió Đông

Chủ đề trong 'Vườn Thơ Hội Ngộ' do Thanh-Thanh khởi đầu 7 tháng Mười 2015.

 1. Thanh-Thanh

  Thanh-Thanh Khách Quý

  BÀI THƠ TRƯỚC GIÓ ĐÔNG


  Tôi viết bài thơ trước gió đông
  Gởi về đâu? anh đoán ra không?
  Về cô má đỏ - khăn quàng tím?
  Không phải đâu anh, những chuyện lòng.


  Phương ấy chiều nay gió lạnh về
  Mưa dầm - gió lốc một trời quê
  Má già chân bấm trên nền đất
  Tơi, nón lom khom men rặng tre.

  Cuối thôn heo hút mái tranh xơ
  Bếp ẩm - ngày mưa khói tỏa mù
  Tay cóng ai về hơ vội lửa
  Cột tre - áo máng, giọt tơi thưa

  Đèn thắp lên rồi! Cơn bắc ra
  Loanh quanh chỉ những mắm, dưa, cà
  Chiều nay - chợt thấy đời vô dụng
  Nghe gió lòng thêm gợn xót xa.

  HUY TRÂM
  IN THE WINTRY WIND

  I am writing a poem in the wintry gale.
  Where to send it to? There, can you guess?
  That rosy-cheeked, the purple-scarf frail?
  – No, buddy! It is about my heartfelt distress.

  Cold wind blows in that place, this evening
  – Homeland in swirl – constant is the rain.
  With clayish ground old mom's feet cling;
  Palm-leaf hat and coat by the bamboo chain.

  Under the ragged thatched roof, in mire,
  Smoke from humid fireplace makes her glum;
  Back home, her man warms hands on the fire;
  His wet coat drips from the bamboo column.

  Then the lamp is lit! And the dinner served:
  Always are pickles, sauce, same and again.
  How life this evening is felt useless, unnerved;
  Listening to the wind causes my heart to pain.

  Translation by
  THANH-THANH
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn