Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Bản Thân

Chủ đề trong 'Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt' do LeXuanNhuan khởi đầu 28 tháng Giêng 2018.

 1. LeXuanNhuan

  LeXuanNhuan Tác Giả

  Bản Thân

  Ngồi trông từng giọt mưa rơi

  Âm âm tiếng vọng trăm trời cổ xưa
  Trong tôi chầm chậm phút giờ
  Rơi muôn tiếng vọng ơ hờ nẻo thân.


  Đời ôi thể phách hao dần
  Hoang mang tín mộ, linh thần vụt bay
  Ta rơi nằng nặng từ đây
  Trong không bụi cũng trôi đầy mộng mê.


  Ngoài kia dơi lưới chiều về
  Vây muôn vũng lệ trời tê máu hồng
  Lưới mau đáy nặng hoàng hôn
  Chân tay mỏi rủ tâm hồn mỏi theo.


  Ngồi trông cổ tích bay vèo
  Muông đi thú lại rừng treo mối sầu
  Rụng dần thôi rụng về đâu
  Chơ vơ miếu cổ ôm đầu tượng thưa.


  Ngồi trông tóc trắng từng giờ
  Chân nhang bụi mọc ta thờ một ta.

  Viên Linh

  Of My Self  I am sitting here to watch each drop of rain,

  Mild echo of hundreds of ancient skies to regain.

  Slowly within my innermost each minute, hour,

  Thousands of repercussions indifferently lour.


  Oh life! body and soul have worn out stepwise;

  Grave faith fuddles, the holy deity away flies.

  Therefrom I fall down and feel slightly heavy;

  In the air even dust also drifts dreamily already.


  Out there, flitter-mice wing in nets in eventide

  Cover myriad tear puddles the azure blood dyed.

  The webs sweep, bottom weighty with dusk due,

  All limbs exhausted, my heart gets tired too.


  I sit here to watch historic vestiges whiz away,

  Birds leave, beasts come, sorrow forests display,

  Things gradually fall, drop. Where are they due?

  A derelict antique fane to hold each sparse statue.


  Sitting to watch my hair grow grey hourly lonely,

  Joss-stick bottoms get dust, I worship myself only.


  Translation by Thanh-Thanh
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn