Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Các câu hỏi thông thường về mViệtXM

Chủ đề trong 'Nhà Của mViệt' do Tầm Thường khởi đầu 1 tháng Bảy 2009.

 1. Tầm Thường

  Tầm Thường Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Trích: Bài đăng bởi P324530

  Các Câu Hỏi Thông Thường về mViệt XM


  MViệt XM là gì? Thảo trình thông minh mViệt XM dành cho hệ thống điều hành Windows. Thảo trình mVietXM thay thế các thảo trình đánh tiếng Việt khác như VNI, VPS, TriClor v.v....

  Thảo trình mViệtXM có nhiều điểm lợi so với nhiều thảo trình đánh tiếng Việt khác vì kỹ thuật của mVietXM rất đặc biệt, không bị "trùng code" với các code công ty Microsoft dùng, do đó không bị những trở ngại kỹ thuật hầu như không thể chỉnh được như một số thảo trình đánh tiếng Việt hiện có. Một trong những đặc điểm nổi bật của mVietXM là khả năng dùng được tất cả các loại phông chữ Unicode, kể cả các phông chữ Thư Pháp của Hùng Lân. Điểm đặc biệt hơn nữa là mViệtXM chạy hoàn hảo với hệ thống điều hành Windows 2000, NT, XP, Vista và Windows 7 đã được công ty Microsoft Việt Nam hóa. Thảo trình mViệtXM Pro có sẵn 300 phông chữ Unicode.

  Thảo trình mVietXM dùng để đánh chữ Việt trong Windows như Word, Excel, Outlook, NotePad, Photoshop, Pagemaker, Open Office Org v.v.. tiện lợi cho học sinh, người sử dụng để viết tài liệu, viết bài và cho cả giới báo chí.

  mViệtXM do Giáo Sư Phạm Sơn (Hoa Kỳ) viết và tặng cho cơ quan bất vụ lợi Thư Viện Toàn Cầu (www.tvvn.org - www.vfce.org).

  Làm sao để sử dụng thảo trình mViệtXM? Thảo trình mViệtXM rất dễ sử dụng: Bấm vào Icon mViệtXM có hình phù hiệu Thư Viện Toàn Cầu và lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, màn ảnh sẽ hiện ra một khung hình mang tên mViệtXM. Giấu (hide) khung mVietXM bằng cách bấm nút Hide (dấu TRỪ trong khung ô vuông), khung sẽ biến mất nhưng mViệtXM vẫn hoạt động. Khi mViệtXM đang hoạt động, phần System Tray sẽ có hình Icon của phù hiệu Thư Viện Toàn Cầu và lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, khi mViệtXM "đi ngủ" (tạm ngưng hoạt động) thì Icon có thêm dấu hình tròn gạch nangg màu đỏ. Mang khung mViệtXM trở lại bằng cách bấm chuột phần bên phải (right-click) của Icon nằm trong System Tray. Tắt mVietXM bằng cách bấm nút Exit trong khung mViệtXM.

  Tôi đánh cách nào để ra chữ Việt với mViệtXM? Thảo trình mViệtXM rất đa dạng, quý vị có thể dùng bất cứ kiểu đánh chữ Việt quen thuộc nào, chẳng hạn như kiểu đánh tiếng Việt VIQR (dấu nằm kế bên chữ), hay kiểu đánh tiếng Việt VNI (dùng các số 1,2,3,4,5,6 để đánh dấu chữ Việt)... Các cách đánh thông thường hiện nay của những thảo trình đánh tiếng Việt khác có giới hạn mỗi phím là 1 dấu (như 1 là dấu sắc), trong khi mViệtXM lại có khả năng nhiều phím cho 1 dấu (như ba phím " ', 1, s " cũng cùng là dấu sắc). Đặc điểm này cho phép quý vị bỏ thêm phím dấu để lối đánh quen thuộc không thay đổi, mà lại được tu bổ thêm với các phím mới.

  Thí dụ kiểu gõ Telex cho phép aa tạo â, ee tạo ê, oo tạo ô; quí vị có thể tạo uu > ư bằng cách thêm u vô khung móc. Nếu quý vị quen đánh VIQR với dấu móc là phím +; phím này cần dùng Shift key. Quý vị thêm = (phím + mà không dùng Shift). Quý vị quen dùng VNI nhưng lại thích có thêm ii >ì , yy> ỳ thì thêm i và y vô khung huyền.

  Nói chung các kiểu đánh dùng phím dấu theo các ý niệm: Tượng hình (phím có hình như dấu: ngã là phím ~, sắc là phím ',..., ) , số 1-9 với 1 là sắc, 2 huyền,..., và thuận ngón tay khi tập đánh máy chữ như s= sắc, f=huyền,... Thảo trình mViệtX bao hàm tất cả các kiểu đánh nói trên và đồng thời cho phép quý vị cách chọn dấu theo vị trí tương đối của các nguyên âm cùng họ. Thí dụ nguyên âm u, thì u8 sẽ là ư với phím 8 nằm trên u. Tương tự o0 là ơ vì 0 nằm trên o.

  Đi xa hơn nữa, mViệtXM cho quý vị tạo nguyên âm trực tiếp (â, ê, ô, ư, ơ, đ) bằng một phím. Thí dụ như gõ phím 8 thành ư hay phím 0 thành ơ, hay phím - thành đ. Lối chọn này cho phép quý vị tiết kiệm phím đánh. Kỹ thuật mViệtXM đồng thời đan hai lối chọn tạo dấu hay tạo nguyên âm: Khi chữ có nguyên âm thì phím là dấu như tra(ng = trăng, và khi không có nguyên âm thì lại là nguyên âm như tr(ng = trăng. Sự thông minh của mViệtX sẽ không tạo dấu hay nguyên âm một cách "vô ý thức" khi chữ viết không có cấu trúc Việt ngữ. Thí dụ tiếng Việt không có âm (syllable) ou, thì viết do8(với số 8 là móc hay nguyên âm u) sẽ thành dơ chứ không thành doư.

  Quý vị nào dùng phím chấm (period) là dấu nặng thường rất bực mình khi muốn chấm câu. Quý vị có thể thêm phím trống (space) trước phím chấm để tạo chấm câu, và mViệtXM sẽ xóa đi khoảng trống cho đúng văn phạm. Thảo trình mViệtXM cũng sẽ tự động làm chuyện "xóa đi khoảng trống" cho dấu hỏi.

  Trong lúc quý vị đang đánh chữ Việt với mViệtXM, dấu sẽ đổi vị trí cho đúng nguyên âm chính: Chuỗi phím t u a [sắc] a [nón] sẽ đánh dấu trên u khi gõ dấu sắc nhưng dấu sẽ rời sang a khi dấu nón được thêm. Tương tự như gõ chuỗi ho a [huyền] n sẽ có dấu huyền trên o khi dấu được gõ nhưng khi thêm n thì lại chuyển qua a. Nếu vì lý do nào đó quý vị viết k thay vì n thì mViệtXM không di chuyển dấu vì chữ Việt không có phụ âm k!!!

  Thảo trình mViệtXM rất thông minh, mViệtXM quan tâm đến vấn đề đặt dấu trên nguyên âm chính. Khi chuỗi phím là gi [huyền] thì sẽ có chữ gì, nhưng khi thêm a thì lại là già vì phụ âm dầu là gi. Việc đánh phím dấu không tùy thuộc vào thứ tự giữa chữ hay cuối chữ, và ngay cả dấu nguyên âm không cần thiết phải đi trước dấu thanh. Thảo trình mViệtX được tạo ra dựa trên văn phạm và cấu trúc chữ Việt. Đọc báo quý vị thấy có các chữ "hòang", "túân"... là do thứ tự khác biệt mà thành, không phải là văn phạm Việt. Thảo trình mViệtX tự động chỉnh những chữ không phải là văn phạm Việt.

  Quý vị cũng có thể tự tạo ra một kiểu đánh mới thích hợp cho riêng mình, hay tu bổ kiểu gõ đang dùng. Muốn biết đang dùng cách đánh nào, dời chuột lên trên hình (mouse over) Icon mViệtXM (có hình bản đồ Việt Nam) nằm trong System Tray.

  Làm sao dùng các phông chữ Việt Unicode với mviệtXM? Thảo trình mViệtXM rất uyển chuyển, cho phép người sử dụng dùng phông chữ của nhiều công ty, của những thảo trình đánh tiếng Việt khác nhau. Khi muốn dùng thêm các phông chữ Việt Unicode, chọn các phông chữ bắt đầu bằng UVN (UVN là ký tự của các phông chữ Việt Unicode của công ty tti-us.com, mViệtXM có sẵn 200 phông chữ UVN Việt Unicode); khi muốn dùng phông chữ của công ty VNI, bấm vào nút tròn đề chữ VNI; tương tự như vậy, khi muốn dùng phông chữ theo tiêu chuẩn của TCVN (trong nước hay dùng), chỉ việc bấm nút tròn chọn TCVN.

  Tôi muốn chỉnh chính tả Hỏi - Ngã trong mViệtXM thì làm cách nào? Thảo trình mViệtXM sẽ tự động chỉnh phần chính tả cơ bản cho quý vị. "Chính tả cơ bản" là dấu hỏi, ngã cho từng chữ, trong tương lai mViệtXM sẽ chỉnh chính tả cho chữ đôi.

  Tôi không đánh chữ Việt với mViệtXM được, tại sao? Xin nhớ tắt hết tất cả những thảo trình đánh tiếng Việt khác đang có (VNI, VPS...). Nếu không cần đến các thảo trình đánh tiếng Việt khác, tốt nhất quý vị nên tháo ra (uninstall) khỏi máy của mình.

  Tôi đang đánh "ngon lành" thì mViệtXM ngưng hoạt động, làm sao? Phải để ý đến một chi tiết nhỏ trước khi bắt đầu sử dụng mViệtX: Phông chữ để sẵn (default) trong thảo trình như Word Pad, Word.v.v... có phải là phông chữ Unicode không?

  Ví dụ trong Word Pad, chữ để sẵn là Arial, và Arial thỉnh thoảng bị trở ngại này, đánh "chữ" sẽ thành "chu+~", thành sẽ ra "tha`nh". Quý vị tách chữ "u", "a" ra riêng như sau: "ch u", "th anh" và đánh dấu bình thường, sau đó ráp chữ lại (dùng backspace). Nếu phương pháp "chữa bệnh" trên không thành công, xin vui lòng tắt mvietX (Exit) và mở lại.

  Tôi không đánh được chữ Việt với mViệtXM trong Yahoo Mesenger, AIM, Yahoo Mail, Gmail, AOL Mail, Webmail v.v... tại sao? Xem coi máy có gắn Google Tool Bar phiên bản cũ hay không, nếu có, cần tháo ra (uninstall) hay cập nhật hóa (update). Một số thảo trình "add on" tương tự như Google Tool Bar (phiên bản cũ) cũng gây trở ngại khi dùng mViệtXM. Yahoo Instant Mesenger dùng phông chữ Unicode Composite, xin đọc thêm bài Hướng Dẫn Cách Sử Dụng mViệtXM trên Diễn Đàn Điện Toán của Thư Viện Toàn Cầu.

  Tôi có câu hỏi về mViệtXM, làm sao tìm được câu trả lời? Các câu hỏi và đề nghị, các báo cáo về bọ kỹ thuật, xin gởi về địa chỉ điện thư cho Ban Kỹ Thuật tại thuvientoancau@gmail.com. Hoặc vào trang nhà www.tvvn.org, Diễn Đàn "Nhà Của mViệt Online & mViệtX" tại đây: http://tvvn.org/f22/. Câu hỏi đặt ra ở Diễn Đàn "Nhà Của mViệt Online & mViệtX" sẽ nhận được trả lời mau chóng hơn.

  Tại Diễn Đàn "Nhà Của mViệt Online & mViệtX", Ban Kỹ Thuật cũng sẽ thông báo các phiên bản mới của mViệtXM mà quý vị có thể lấy về miễn phí.

  Tôi có thể đóng góp gì cho Thư Viện Toàn Cầu? Thư Viện Toàn Cầu rất cần Tình Nguyện Viên, hiện tại có hơn 30,000 sách cần đánh lại để mang vào Thư Viện. Quý vị có thể góp tay bằng cách đánh lại các sách, tài liệu và gởi về cho Ban Tu Thư tại thuvientoancau@gmail.com. Xin liên lạc với Ban Tu Thư trước khi đánh sách, để phòng trường hợp đã có Tình Nguyện Viên khác đánh rồi. Mỗi tuần chỉ cần một người đánh 1 trang sách, một trăm tình nguyện viên trong một năm sẽ có 5,200 trang sách thêm vào thuvienvietnam.com. Kiến tha lâu đầy tổ, Thư Viện Toàn Cầu khẩn thiết kêu gọi sự tham gia của quý vị.

  Tài liệu, sách báo lưu trữ tại phòng Thư Viện (công cộng) trên Thư Viện Toàn Cầu có sự đồng ý của tác giả, gia đình của tác giả, hoặc nhà xuất bản. Trong trường hợp không liên lạc được với tác giả để xin phép, thì các tài liệu, sách báo đó sẽ được lưu trữ tại phòng Thư Viện (biên khảo) và chỉ có các nhà biên khảo, giới truyền thông báo chí, một số ít các độc giả ngoại quốc và người Việt khắp nơi cần tra cứu tài liệu và được Ban Điều Hành chấp thuận mới có chìa khóa vào xem (hiện tại Thư Viện Toàn Cầu có hội viên từ 87 quốc gia đến thăm thường xuyên). Một số các tài liệu, sách báo trong nước, nhất là các tài liệu chính trị trong nước, cũng được lưu trữ tại phòng Thư Viện (biên khảo). Thư Viện Toàn Cầu tôn trọng tuyệt đối tác quyền của mỗi tác phẩm, mỗi tác giả.

  Và muốn giúp đỡ tài chánh cho Thư Viện Toàn Cầu thì phải làm sao? Các Mạnh Thường Quân có lòng muốn giúp đỡ tài chánh xin vui lòng gởi ngân phiếu hoặc money order, cashier check về:

  Trả cho: Thu Vien Toan Cau
  10161 Bolsa Ave 204B,
  Westminster, CA 92683
  USA

  Mọi đóng góp đều được Thư Viện Toàn Cầu trân trọng công bố.

  "Tiếng Việt còn, người Việt còn. Văn hoá Việt còn, nước Việt còn. Võ học Việt còn, hồn Việt còn"
  www.tvvn.org
  Copyright 1991-2008
   
 2. HoaLe

  HoaLe Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Thân gửi bác TamThuong;mấy hôm nay khi đánh tiếng Việt cứ chạy lung tung và mất chử cùng sai quá trời. Cứu với.
   
 3. Tầm Thường

  Tầm Thường Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Tự cứu còn chưa xong làm sao tới vuivui!
  Hãy nghe sư phụ P...trả lời và kêu cứu với Thầy Phạm Sơn (GS Phạm Sơn là cha đẻ của mViệt)

  Thân mến,
  Tầm Thường
   
 4. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân

  Kính gửi Ban Kỹ Thuật và Thầy P (Nhiều Số),

  Lúc trước CBX tải xuống máy mVietXM dùng. Bây giờ có máy khác, nhưng tìm lại trên TV , không thấy chỗ nào để "dẫn" mVietXM xuống xài. Làm ơn chỉ dùm Cải với.

  Cám ơn BKT và Thầy, trước (lẫn sau):)
   
 5. p324530

  p324530 Quản Thủ Thư Viện Tình Nguyện Viên

  Phiên bản VietXM 2020 nằm ngay ở trang chính (trên danh bạ chính, kế Vietwikipedia).
   
 6. cải bẹ xanh

  cải bẹ xanh Công Dân

  Cám ơn Thầy. Cải đã tìm thấy mVietXM, nhưng khi định tải xuống máy , Cải nhận được tin báo như sau :

  "Not enough physical installed RAM (-1 bytes/128.00MB)
  mVietXM 2020 may not....)

  Làm sao bây giờ Thầy ơi :(

  Kính,
   
 7. p324530

  p324530 Quản Thủ Thư Viện Tình Nguyện Viên

  Cứ tiếp tục cài vào máy, câu báo lỗi đó không đúng sự thật! (công ty làm ra thảo trình Installer đỗ lỗi cho Microsoft, Microsoft đỗ lỗi cho công ty tạo ra thảo trình).
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn