Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Cách Thức Tham Gia & Nội Quy Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt

Chủ đề trong 'Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt' do Tâm Vô Lệ khởi đầu 24 tháng Sáu 2013.

 1. Tâm Vô Lệ

  Tâm Vô Lệ Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  Thư Mời

  Thưa quý hội viện và anh chị em Tình Nguyện Viên TVTC,

  Trong buổi Ra Mắt Sách "A Vietnam War Epilogue: Phan Nhat Nam's Voice As A Soldier", ca/nhạc sĩ Viêt Dzũng đã khởi xướng việc thành lập một câu lạc bộ gồm những người trân quý văn hóa Việt. Mục đích của câu lạc bộ là chuyển dịch sang Anh ngữ để phổ biến những tác phẩm Việt Ngữ quý giá về văn chương, lịch sử, xã hội… đến cộng đồng độc giả Hoa Kỳ, nhất là thế hệ trẻ người Việt không thông thạo Việt Ngữ. Câu lạc bộ còn có nguyện vọng tạo ra một phong trào yêu sách, đọc sách và viết bài giới thiệu sách hay - không kể ngôn ngữ nào - đến người yêu sách khắp nơi trên thế giới.

  Lời đề nghị này được một số quan khách nhiệt liệt ủng hộ bằng cách ghi danh và đóng niên liễm ngay tại chỗ. Niên liễm được dùng vào việc in và phát hành tác phẩm được tuyển lựa.

  Trưởng Hướng Đạo Nguyễn Cửu Lâm đã đứng ra nhận trách nhiệm tổ chức và điều hành câu lạc bộ, xin xem bản Nội Quy đính kèm.

  Tiếp lời Hội Trưởng Nguyễn Cửu Lâm, để phát triển Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt, xin kính mời quý hội viên và anh chị em Tình Nguyện Viên ghi danh tham dự và đóng niên liễm $5.00/tháng hoặc $60.00/năm tại đây:

  The Vietnamese-English Book Club
  c/o VFCE
  PO Box 20226
  Fountain Valley, CA 92728

  Trân trọng,

  Tâm Vô Lệ,
  Thư Ký,
  Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt

  Ghi danh làm hội viên trả tiền định kỳ mỗi tháng $5 đô la hoặc ghi danh làm hội viên trả tiền cho nguyên năm $60:

  <form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" target="_top">
  <input name="cmd" value="_s-xclick" type="hidden">
  <input name="hosted_button_id" value="SYL5HWKJUUN3C" type="hidden">


  [TR]
  [TD]<input name="on0" value="Van Hoa Viet payment option" type="hidden">Van Hoa Viet payment option[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]<select name="os0"> <option value="Yearly">Yearly : $60.00 USD - yearly</option> <option value="Monthly">Monthly : $5.00 USD - monthly</option> </select> [/TD]
  [/TR]

  <input name="currency_code" value="USD" type="hidden">
  <input src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_subscribeCC_LG.gif" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online!" border="0" type="image">
  [​IMG]
  </form>  [​IMG]  Nội Quy Câu Lạc Bộ Văn Hóa (bản tiếng Việt – Anh)
  Câu Lạc Bộ được thành lập gồm có các Hội Viên, những người trân quý văn hóa Việt, yểm trợ một ủy ban làm công việc lựa chọn, chuyển dịch sang Anh Ngữ, xuất bản và phát hành các Tác Phẩm Việt Ngữ có giá trị về Văn Học, Xã Hội, Chính Trị … để phổ biến trong cộng đồng đồng độc giả thông thạo Anh Ngữ, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam.

  Mục tiêu của Câu Lạc Bộ là chuyển dịch, xuất bản và phát hành mỗi năm ít nhất một tác phẩm dài hoặc một tập san gồm nhiều bài viết ngắn có giá trị từ Việt Ngữ sang Anh ngữ.

  Hội Viên là những người đã ghi danh tham dự, đóng niên liễm đầy đủ và đồng ý theo Nội Quy của Câu Lạc Bộ.

  Quyền lợi của Hội Viên:

  1. Giới thiệu / đề nghị Tác Phẩm nên chuyển dịch – Thư Viện Toàn Cầu sẽ thu thập các đề nghị này, nghiên cứu và chuyển dịch tác phẩm được chọn lựa.

  2. Các Hội Viên đóng đầy đủ niên liễm sẽ được ưu tiên nhận một Bản có chữ ký của Tác Giả trong ngày ra mắt phát hành Tác Phẩm.

  3. Mỗi quý, Hội Viên sẽ nhận được bản tường trình về hoạt động của Câu Lạc Bộ từ Hội Trưởng.

  4. Hội Viên được mời tham dự cuộc thảo luận trên trên trang nhà của Câu Lạc Bộ, trên liên mạng hoặc những buổi họp mặt để giới thiệu tác phẩm, trao đổi ý kiến, nối kết tạo thân tình giữa các Hội Viên.

  Liên tục đóng Niên Liễm làm Hội Viên: $60.00 mỗi năm, hay $5.00 mỗi tháng.

  Hội Viên có thể đóng niên liễm từng tháng hay từng năm.

  Phụ Bản 1 - Ban Điều Hành Câu Lạc Bộ

  Hội Trưởng: Nguyễn Cửu Lâm
  Thư Ký: Phan Tâm
  Ban Hành Chánh: Nguyễn Liên Hương
  Ban Kế Hoạch: Trần Lý Lê


  The Club Bylaws  A. Mission: The Vietnamese - English Book Club (The Club) is established to promote Vietnamese literature on history, politics, social & cultural subjects… written by
  Vietnamese authors. By translating these valuable written works, the English readers shall be familiar with Vietnamese culture and history, especially, the Vietnamese youths who are not well versed in Vietnamese.

  B. Objective: The Vietnamese - English Book Club aims to translate from Vietnamese into English and publish each year one notable book or one collection of
  short stories / articles.

  C. Membership: To be a member, one shall register, pay the full membership fee and agree to adhere to the Bylaws of The Club.

  - Members who are in good standing may select and introduce Vietnamese literature works (books, short stories, articles) to the Working Group (Thu Vien Toan Cau) for consideration of translation into English. This Working Group shall consider all suggestions, review the proposed books/articles /short stories and select materials to be
  translated, printed and published.

  - Members in good standing shall receive a copy of the published works with author signature(s) on the day when the materials are published.

  - Members in good standing shall receive quarterly communications reporting activities of the Club from the President.

  - Members in good standing may attend the Club meetings, join the online discussions to exchange ideas, to introduce noteworthy literature works and to socialize with other.

  E. Membership Fees: The membership fee is due on the 5th day of each month, or the 5th day of each year. Membership fees may be paid monthly ($5.00), or annually ($60.00) to the Treasurer of The Club.

  Annex 1 - Managing Group of the Club


  President: Lam C. Nguyen
  Secretary: Tam Phan
  Administration: Lien Huong Nguyen
  Planning: Ly Le Tran


  <form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" target="_top">
  <input name="cmd" value="_s-xclick" type="hidden">
  <input name="hosted_button_id" value="SYL5HWKJUUN3C" type="hidden">


  [TR]
  [TD]<input name="on0" value="Van Hoa Viet payment option" type="hidden">Van Hoa Viet payment option[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]<select name="os0"> <option value="Yearly">Yearly : $60.00 USD - yearly</option> <option value="Monthly">Monthly : $5.00 USD - monthly</option> </select> [/TD]
  [/TR]

  <input name="currency_code" value="USD" type="hidden">
  <input src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_subscribeCC_LG.gif" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online!" border="0" type="image">
  [​IMG]
  </form>
   
 2. Truc

  Truc Công Dân

  Tôi tên Hoàng Trực muốn ghi danh vào Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt. Xin cho gia nhập vào hội viên & đóng fee nguyên năm $60
  Xin cho biết ý kiến. email về hoangtrucc@yahoo.com
   
 3. holyvong

  holyvong Khách Quý

  Tôi tên là Howard, xin gia nhập vào Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt và đóng tiền niên liễm $60.00. Xin vui lòng gởi về điện thư Spafornail@yahoo.com.Cám ơn.
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn