Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Chúa Nhật 15 Thường Niên B - 15 Tháng 7, 2018

Chủ đề trong 'Ánh Sáng Tin Mừng' do Emmaus khởi đầu 13 tháng Bảy 2018.

 1. Emmaus

  Emmaus Ghé Ngang

  Chúa Nhật 15 Thường Niên B - 15 Tháng 7, 2018


  Nhận Link để nghe MP3
  http://donghanh.org/astm/astm180715-CN15TN-B.mp3  1. Mở Đầu Chương Trình


  2. Tin Mừng
  Lời Chúa - Phúc Âm Thánh thánh Mác-cô - Mc 6,7-13


  3. Suy Niệm Tin Mừng
  "Đức Giê-su bắt đầu sai các Tông Đồ đi rao giảng"
  Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An
  Chánh Xứ Giáo xứ Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết  4. Đời Sống và Đức Tin
  "3 tháng 7, lễ nhớ Thánh Tôma"
  Xin nghe bài của Giáo Sư Trần Duy Nhiên "Ngài Đã Gọi Họ- 13 Người Thay Đổi Thế Giới
  Linh Mục Tiến Lộc, dòng Chúa Cứu Thế diễn giải  5. Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Chúng ta nhớ đến linh mục tiên khởi GXCTTĐVN, Arlington Va"
  "Cha Cố Đa-minh Trần Duy Nhất, Chánh Xứ"

  "Thánh Aquila, Priscilla và Thánh nữ Maria Goretti, tử đạo"


  6. Tin Tức


  7. Kết Thúc Chương Trình
  Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua - astm1997@gmail.com
  Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an


  .
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn