Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Chúa Nhật 32 Thường Niên năm C - 10 Tháng 11, 2019

Chủ đề trong 'Ánh Sáng Tin Mừng' do Emmaus khởi đầu 8 tháng Mười 2019.

 1. Emmaus

  Emmaus Ghé Ngang

  Chúa Nhật 32 Thường Niên năm C - 10 Tháng 11, 2019


  Nhận Link để nghe MP3
  https://www.donghanh.org/astm/astm191110-CN32TN-C.mp3  1. Mở Đầu Chương Trình


  2. Tin Mừng
  Lời Chúa - Phúc Âm Thánh Luca - Lc 20:27-38


  3. Suy Niệm Tin Mừng
  "Trong Tháng 11, Các Đẳng Linh Hồn"
  Lm Mat-thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích
  Viện Trưởng Đại Chủng Viện Đức Mẹ Lên Trời, San Antonio, TX"  4. Đời Sống và Đức Tin
  "Trẻ Sinh Đôi"
  Bài cua Linh Mục Mark Link, S.J Mang Lưới Người Tín Hữu

  "Người Việt Nam trên đất Mỹ"
  Giảng Thuyết Lm Mat-thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích


  5. Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  Hạnh thánh: Thánh Josephat


  6. Tin Tức
  Chương Trình Phát Thanh ASTM cũng được phát thanh trên đài VietWashington DC Radio
  Mỗi tuần Chúa Nhật từ 11g sáng và 7g chiều - Thứ Năm sẽ phát lại từ 11g và sáng và 7g chiều
  http://vietwdcradio.com/category/anh-sang-tin-mung


  7. Kết Thúc Chương Trình
  Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua - astm1997@gmail.com
  Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an  .
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn