Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Chuyện Mùa Đông

Chủ đề trong 'Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt' do LeXuanNhuan khởi đầu 28 tháng Giêng 2018.

 1. LeXuanNhuan

  LeXuanNhuan Tác Giả

  Chuyện mùa đông

  Thôi nhắc làm chi những chuyện sầu
  Khi lòng chua xót trắng thương đau
  Bao nhiêu miền cũ vời xa ấy
  Buồn lắm tôi nào quên nổi đâu

  Lối ngõ người đi đã cỏ mòn
  Câu nguyền thu đã hẹp không gian
  Hồn nghe vừa dậy mùa vui cũ
  Định nói, lời xem quá ngại ngùng

  Ôi gió may về động dấu chân
  Trời xưa mây vẫn rộng như lòng
  Sân chiều chao nhẹ dăm tờ lá
  Và khói sương về cuộn cánh song

  Lá thư xanh mát hoen màu lệ
  Đôi cánh hoa vàng ép tả tơi
  Bấy nhiêu có đủ cho người nhớ
  Mà thấy lòng như muốn ngậm ngùi

  Đã bảo rằng không kể chuyện sầu
  Dối lòng cho dịu chút thương đau
  Nhưng ngày đông đó tôi còn thấy
  Nên cố quên mà quên được đâu


  NHÃ CA

  The Winterly Story  Well, what should I recall the sad stories for

  While my heart is still full of dolor, why more?

  How many of those old far-away so unkind

  Alas! I haven’t been able to erase from my mind!


  The grass had worn under your feet in persistence

  And your promises had shortened the distance;

  I felt in my soul the old merry season to arise,

  Intending to speak, but scrupled through tries.


  Oh the autumnal breeze moved the footprints alright,

  The old sky’s clouds were still ample as my plight.

  Some leaves softly swung in the evening courtyard,

  And smog blurred outside my windows barred.


  The blue love letter was stained, the color of tears;

  A few pressed yellow flowers tattered through years.

  Are those tokens sufficient for one to conceive

  So that my innermost feelings seem to grieve.


  I told myself the sad stories no longer to relate

  (Just deceived my heart, tried the pain to abate!)

  However, that winter I did still feel the past span;

  That is why the more I try to forget the less I can.


  Translation by THANH-THANH
   
  Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 28 tháng Giêng 2018

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn