Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Cuộc thi vẽ huy hiệu chính thức của Hội Đồng Trung Ương

Chủ đề trong 'Tài Liệu Hướng Đạo' do Ban Tu Thư khởi đầu 6 tháng Chín 2019.

 1. Ban Tu Thư

  Ban Tu Thư Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng

  Kính Quý Trưởng

  Trong Ban Đại Diện,

  Thân gửi đến Quý Trưởng Thông báo của Ban Thường Vụ về cuộc thi vẽ Huy Hiệu Chính Thức của Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam.
  Xin Quý Trưởng Ủy Viên Đại Diện Miền/Chi Nhánh/Văn Phòng Trưởng Hướng Đạo Trưởng Niên vui lòng phổ biến rộng rãi thông báo này đến các Liên Đoàn/Đơn vị/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo Trưởng Niên, Quý Trưởng và Đoàn Sinh.


  Thân Ái Bắt Tay Trái
  Nguyễn Trí Tuệ
  Tổng Thư Ký

  Sao gửi:
  -Ban Cố Vấn
  -Ban Thường Vụ
  -Ban Đại Diện
  -Các Tiểu Ban
  -Liên Đoàn/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp
  -Lưu
   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn