Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Dân Chủ muốn cho đến 10,000 đô la một tháng cho mỗi người dân Hoa Kỳ

Chủ đề trong 'Các Đề Tài Khác' do YeuTrongNguoi khởi đầu 10 tháng Năm 2020.

 1. YeuTrongNguoi

  YeuTrongNguoi Công Dân

  Tính ngược từ tháng Ba 2020, phe Dân Chủ muốn phát không 10,000 đô la cho gia đình 5 người vì đại dịch Coronavirus. Ại sẽ chịu phí tổn khồng lồ này?

  Hy vọng điếu này không thành sự thật.

  Đồng ý người dân cần giúp đỡ từ chính phủ nhưng kiểu ăn không ngồi rồi nhận tiền cả chục ngàn đông mỗi tháng không phải là cách giúp đỡ lâu dài.   

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn