Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Dân Mỹ muốn hàng hóa không phải của Trung Công

Chủ đề trong 'Các Đề Tài Khác' do sanpham khởi đầu 20 tháng Năm 2020.

  1. sanpham

    sanpham Người nhà

    Ngày 17/5, FTI Consulting, một công ty có vấn kinh doanh có trụ sở tại Washington – Mỹ, đã công bố kết quả thăm dò từ ngày 12 – 14/5, trên 1.102 người Mỹ trưởng thành, kết quả cho thấy 78% trong số này cho rằng nếu các công ty sản xuất chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc, họ sẵn sàng trả giá cao hơn cho các sản phẩm này.Cuộc khảo sát tương tự do Viện Nghiên cứu Angus Reid, Canada tiến hành, kết quả mới nhất được công bố ngày 13/5, cho thấy 78% số người được hỏi phản đối sự tham gia của Huawei vào việc xây dựng mạng 5G tại Canada; 76% cho rằng nên đặt quyền con người và pháp quyền lên trước các cơ hội kinh tế khi giao dịch với Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn