Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Diệu Cảm Về Thánh Lễ

Chủ đề trong 'Công Giáo' do KhucCamTa khởi đầu 16 tháng Bảy 2017.

 1. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên


  Diệu Cảm Về Thánh Lễ
  - Bài 1
  Lm. Lê Quang Uy

   
 2. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên


  Diệu Cảm Về Thánh Lễ
  - Bài 2
  Lm. Lê Quang Uy

   
 3. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên


  Diệu Cảm Về Thánh Lễ - Bài 3
  Lm. Lê Quang Uy

   
 4. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Diệu Cảm Về Thánh Lễ - Bài 4

   
 5. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Diệu Cảm Về Thánh Lễ - Bài 5

   
 6. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Diệu Cảm Về Thánh Lễ - Bài 6

   
 7. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên


  Diệu Cảm Về Thánh Lễ
  - Bài 7  *

  Diệu Cảm Về Thánh Lễ - Bài 8

   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 5 tháng Mười 2017
 8. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Diệu Cảm Về Thánh Lễ - Bài 9


   
 9. KhucCamTa

  KhucCamTa Bảo Quốc Công Thần Đệ Ngũ Đẳng Tình Nguyện Viên

  Diệu Cảm Về Thánh Lễ - Bài 10  Bài số 10 là bài cuối của khóa học.
  Trong phần Thánh Lễ có 1 vài đoạn không đầy đủ do lỗi kỹ thuật của
  máy quay phim, xin Quý Cha và Quý vị thông cảm cho sự việc ngoài ý muốn.
   
  Điều chỉnh mới nhất vào lúc: 12 tháng Mười 2017

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn